Column: vertrekken vanuit het collectief, wat betekent dat in de praktijk?

Vertrekken vanuit het collectief en met oog voor het gezamenlijk ecosysteem. Volgens adviseur Patricia Scheepers is dat erg belangrijk om duurzame en passende verandering te bewerkstelligen. Maar wat betekent dat nou eigenlijk in de praktijk?

‘Als adviseur zit ik goed ‘in de wijken’. Ik hou me bezig met wat daar leeft en speelt als het gaat over gezondheid. Ik zie dat zingeving belangrijk is, en het centraal stellen van de mensen om wie het gaat. Maar wat ik ook zie is dat alleen vanuit vertrouwen en in samenspel met elkaar duurzame verandering mogelijk is. Alleen dan komen we voorbij tijdelijke interventies en projecten, en tot breed gedragen nieuwe manieren van kijken, denken en doen.

Het denkkader van een ecosysteem helpt me daarbij, dus een manier van denken waarbij het gaat om onderling verbondenheid in plaats van ieders eigen belang. Die manier van kijken, maakt duidelijk dat alles wat we nodig hebben er eigenlijk al is en met elkaar samenhangt. Vanuit dit gedachte is het niet meer dan logisch dat we elkaar nodig hebben en samenwerken. Voor mij leidt vertrekken vanuit die gedachte tot samenwerking en innovatie. Binnen een goed functionerend ecosysteem is ruimte voor diversiteit, onderlinge afhankelijkheid, groei en dynamiek.

Inspiratiesessie

Vanuit die gedachte zijn we onlangs in Laak tijdens een Inspiratiesessie samengekomen met verschillende bewegingen uit de wijk. Ze hebben verschillende namen en methoden, maar vertrekken allemaal het perspectief van de mensen om wie het gaat en werken aan gezondheid. Zo loopt er een Participatief Actieonderzoek vanuit de Preventiecoalitie van Gezond en Gelukkig Den Haag, maar zijn er ook bewegingen gaande vanuit Krachtige Basiszorg, Living Lab en Positieve Gezondheid.

Op een landkaart heb ik dit proces gesymboliseerd als allemaal verschillende routes naar Barcelona, zoals we ook allemaal op weg zijn naar een gezond en vitaal Laak. Maar we volgen onze eigen route en gebruiken ons eigen vervoersmiddel. En dat is prima! Maar door elkaar beter te leren kennen, kunnen we elkaar wel helpen, en misschien wel sneller gaan. We kunnen delen wat we onderweg hebben geleerd of welke obstakels we zijn tegengekomen.

Vertrouwen

Zo hoeven we niet allemaal zelf het wiel uit te vinden, en kunnen we erop vertrouwen dat we elkaar waar mogelijk versterken. Om zo samen bij ons
zelfde doel uit te komen. Want binnen een goed functionerend ecosysteem, staat niet het systeem of de methode, maar de mens centraal. Belangen gaan niet tegen elkaar in, maar dienen eenzelfde gemeenschappelijk doel.

Domeinen, strakke protocollen en gekaderde hokjes passen hier niet bij. Organische verbondenheid, netwerkorganisaties en handelen vanuit de bedoeling wel. Fijn om te proeven dat in Laak bij de verschillende bewegingen ruimte is om op die manier te kijken en te doen. In een vervolg op deze sessie gaan we dit nog verder handen en voeten geven. In ieder geval hoop ik met de sessie een steentje te hebben bijgedragen aan de bewustwording en versterking van ons gezamenlijke ecosysteem!’

28 september 2021 | door Lijn1 beheer |

Door onze website te gebruiken gaat u akkoord met ons cookie- en privacybeleid

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close