“A grand adventure is about to begin…” (Winnie the Pooh)

Koffers pakken
Precies een jaar geleden pakte ik mijn koffers om het avontuur op te zoeken in IJsland. Dit jaar blijven we thuis maar pak ik wel een ‘andere koffer’ want ik ga weer op avontuur. Een avontuur van een hele andere orde, vreselijk spannend en misschien wel het meest bijzondere dat me ooit is overkomen. Ik ga voor de 2e keer met zwangerschapsverlof (je zou zeggen: de ervaring is er!) maar deze keer hoop ik niet 1 maar 2 gezonde meisjes in mijn armen te kunnen houden. Ik ben zwanger van een 1-eiige meisjestweeling. Als dat geen avontuur betekent?!

Terugblik pilot Versterken samenwerking huisartsen-CJG’s en SWT’s
In februari van dit jaar startte ik, in opdracht van Gemeente Den Haag, als projectleider van de pilot ‘Versterken samenwerking huisartsen-CJG’s en SWT’s in Den Haag’. Ook al een avontuur binnen het Haagse waarbij met elkaar samenwerken meer betekent dan alleen een telefoonnummer uitwisselen en een keer aanhoren wat de ander te bieden heeft. Op zeven pilotlocaties (Escamp, Haagse Hout, Laak, Leidschenveen, Loosduinen, Scheveningen en Segbroek) ben ik aan de slag gegaan met het (opnieuw) samenbrengen van huisartsen, jeugdartsen, Jeugd-GGZ medewerkers, gezinscoaches, teammanagers van de CJG’s en het Opvoedsteunpunt om elkaar beter te leren kennen. En niet alleen dat: we wilden de samenwerking een stap verder brengen. Samenwerking die begint bij ‘gezichten’ leren kennen, vertrouwen opbouwen, wederzijdse afhankelijkheid uitspreken en voelen, kennis hebben van elkaars expertise en vooral met elkaar in gesprek gaan en blijven over wat je verwacht van de samenwerking en hoe deze loopt. Wat beter of anders kan.

Investeer in relatie en communicatie
Ik geloof dat alles begint bij nieuwsgierig zijn en een open blik hebben. Willen weten waarom iets wel werkt in de samenwerking of niet. Dit ter sprake brengen en kijken of er gezamenlijke verbeterambities zijn. Iedere pilotlocatie werkt op dit moment aan eigen prioriteiten en het creëren van randvoorwaarden voor de samenwerking, waarvan de belangrijkste het uitwerken van ‘structureel communiceren’ naar elkaar is. Want zonder communicatie (elektronisch en beveiligd) geen samenwerking. De kunst is om tegelijkertijd te investeren in de onderlinge relaties want zonder relatie geen communicatie (en dus geen samenwerking).

Ik neem uit dit half jaar de ervaring mee dat door enthousiasme, energie en volharding mensen in beweging gezet en processen op gang gebracht kunnen worden. Want ik geloof oprecht dat er winst te behalen is binnen deze samenwerking, niet alleen voor de jeugdigen en hun ouders, maar ook voor de professionals zelf.

Leg verbinding en geloof in wat je doet
Vanuit Lijn1 zijn we in staat een pilot als deze te verbinden met de lopende processen in de wijk. Een mooi voorbeeld hiervan is het gevormde huisartsencollectief in Scheveningen (SCH-2017) waar inmiddels 4 huisartsen zich in een werkgroep ‘Jeugd’ gezamenlijk met het CJG Scheveningen verder zullen buigen over de gewenste samenwerking Scheveningen breed.

Ik wil afsluiten met de constatering dat ik trots ben op wat ik kan betekenen in dit soort samenwerkingsprocessen, al zijn het soms kleine stapjes die je zet. Maar: als je er maar in gelooft…

A grand adventure is about to begin….!

Daphne Metaal, adviseur Lijn1
Augustus 2017

(PS, in januari 2018 hoop ik mijn werkzaamheden weer te hervatten, mijn collega Patricia Scheepers zal mij vervangen als projectleider in bovengenoemde pilot t/m december 2017)

4 augustus 2017 | door Daphne Metaal |

Door onze website te gebruiken gaat u akkoord met ons cookie- en privacybeleid

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close