Lijn1 in de wijken en regio, van ’20 naar ‘21

Op de valreep van het jaar nemen we je graag mee bij waar we staan en hoe we in 2021 verder willen bewegen. Dat doen we vanuit onze eigen processen, maar ook vanuit onze wijken en regio. In vogelvlucht gaan we langs een aantal van onze samenwerkingen.

De kracht van de groep is het startpunt, waarbinnen iedereen bijdraagt aan Gezond Samen Leven. Samen creëren we wijkgerichte, domeinoverstijgende, samenwerkingen, waarbinnen professionals en bewoners vanuit gelijkwaardigheid co-creëren om een gezonde(re) wijk te realiseren.

Positieve Gezondheid is hierbij een inspirerend gedachtegoed, dat focust op betekenisvol leven en zingeving. Grondlegger Machteld Huber benoemde recent hoe belangrijk daarbij de koppeling is met het collectief en de gemeenschap. Want alleen samen kunnen we écht impact maken. We nemen je graag mee in een aantal van onze samenwerkingen en processen.

Den Haag, Marjolein Oudshoorn, programmamanager Gezond en Gelukkig Den Haag:
‘Mede dankzij Lijn1 is de energie weer teruggekomen bij Gezond en Gelukkig Den Haag, een samenwerkingsverband van zorgprofessionals, bestuurders en beleidsmakers. Lijn1 is heel sterk in het vasthouden aan de visie en hoe we dit uit kunnen dragen naar alle partners, zoals middels het Breed Overleg en social media. Verder zet Lijn1 haar expertise in om Moerwijk en Laak te faciliteren te komen tot een ‘gezonde wijk’ – de kracht van Lijn1 zit er in om continu te denken vanuit ‘mens en maatschappij’ in plaats van vanuit ‘ziekte en zorg’.’

Moerwijk, Wilma van de Vlegel, actie-onderzoeker Moerwijk:‘Wat ik doe en hoe ik de wijk zie, linkt ontzettend goed aan de visie van Lijn1. Beiden kijken we naar wat er al is en ankeren dit op een visie van kracht en overvloed. Mensen kunnen heel veel zelf oplossen, maar  het begint bij luisteren en eerlijk zijn. Als we elkaar goed begrijpen, is dat inspirerend en helpt om een gezamenlijk fundament te bouwen. Daarbij speelt Lijn1 een grote rol in de verbinding van wat er al is. Initiatieven en projecten worden aan elkaar gekoppeld op verschillende lagen; in de wijken maar ook binnen een coalitie als Gezond en Gelukkig Den Haag. Die verbinding is heel belangrijk om verder te komen en echt samen te bewegen.

Ook maakt Lijn1 expliciet van waaruit mensen dingen doen. Dat houdt de boel scherp en vraagt soms lef van partijen om dingen anders aan te pakken. We begrijpen elkaars taal en nemen daar steeds meer anderen in mee. Zo bouwen we samen een raket. Volgend jaar verwacht ik dat uit deze nu gebouwde basis veel beweging gaat voortkomen.’

Scheveningen 
In het traject Gezond Samen Leven op Scheveningen Noord hebben we plannen gemaakt voor het vormgeven van bijeenkomsten en wijkgerichte activiteiten. In 2021 willen we met wijkbewoners in gesprek over versterking van bronnen voor hun eigen regie.

Het Geriatrisch Netwerk is een Schevenings netwerk van professionals en heeft tot doel om de zorg en ondersteuning voor ouderen door goede samenwerking te versterken. Maar waar zijn de ouderen zelf? Hoe maken we dit tot een gezamenlijk netwerk, waar ouderen en professionals samen bijdragen aan zo vitaal en prettig mogelijk oud worden op Scheveningen? De aangescherpte maatregelen haalden ons steeds weer in, maar we zijn op stoom qua focus en ideeën voor de komende tijd! In het nieuwe jaar laten we snel van ons horen.

Leidschenveen 
Als Vinex-wijk wordt Leidschenveen gekenmerkt door een jonge populatie. Belangrijk aandachtspunt: ook hier worden (steeds meer) mensen ouder! Hoe zorgen we ervoor dat de mensen in Leidschenveen prettig oud kunnen worden in deze wijk, waarbij zorg en ondersteuning goed op elkaar zijn afgestemd? En waar proactief wordt samengewerkt met wijkbewoners en andere buurtorganisaties die allen op hun eigen wijze bijdragen aan Gezond Samen Leven?

Juist dit samenspel leidt tot een Leidschenveen waar óók ouderen zorg en ondersteuning ontvangen en kunnen ‘meedoen’ in de wijk. Stadsdeel Leidschenveen, VOOR Welzijn, de gezondheidscentra van SHG, Florence en WZH én wijkbewoners zullen in 2021 met elkaar nieuwe plannen gaan maken en uitvoeren. Wordt vervolgd!

Ypenburg 
In Ypenburg hebben deelnemers van de initiatiefgroep aangegeven dat zij samen met wijkbewoners in 2021 vorm willen geven aan een gezonde gemeenschap. Er zijn legio ideeën en initiatieven gaande, van het stimuleren van groene gezondheid tot het verminderen van eenzaamheid en van het versterken van het netwerk rondom ouderen tot aan het bespreekbaar maken van taboes zoals huiselijk geweld. Het netwerk wil uitstralen dat zij er zijn voor de wijkbewoners door concrete activiteiten te gaan uitvoeren.

Mariahoeve
In 2016 startten Lijn1 en GGD Haaglanden het experiment ‘Gebiedsgericht werken Mariahoeve’. Een wijk waarin veel kansen liggen om gezamenlijk te werken aan de gezondheid. Na het voeren van gesprekken met professionals, kwam de wens naar voren om twee groepen die eruit sprongen te vragen waar zij behoefte aan hadden: eenzame ouderen en alleenstaande moeders.

Het bleek toen te vroeg, er haakten sleutelpersonen af vanwege persoonlijke redenen, maar inmiddels zijn wij heel blij om te melden dat het Wijkberaad Mariahoeve de begeleiding van Lijn1 heeft ingeschakeld om integrale samenwerking tussen de wijkbewoners – eerstelijnszorg – stadsdeel/gemeente en welzijn rondom ouderen in Mariahoeve, mogelijk te maken. Wij kijken uit naar 2021 om hier met nieuwe energie aan de slag te gaan.

Rivierenbuurt
Onlangs sloten we in Rivierenbuurt een mooi traject af van een jaar lang met multidisciplinaire werkgroepen. Die hebben geleid tot nóg kortere lijntjes en concrete verbeteringen van knelpunten. Komend jaar zal hier verder worden onderzocht hoe de samenkracht van bewoners en professionals verder vorm kan krijgen.

Loosduinen
In Loosduinen staat het thema samenkracht van professionals en bewoners inmiddels goed op de kaart. Er zijn al veel verbindingen gelegd die in 2021 ongetwijfeld verder concreet vorm zullen gaan krijgen. 

17 december 2020 | door Kim Schoenmaker |

Door onze website te gebruiken gaat u akkoord met ons cookie- en privacybeleid

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close