Gezond ouder worden in de Schilderswijk

Hoe komen we in contact met de ouderen in onze wijk? En hoe zorgen we dat we als professionals elkaar versterken in plaats van beconcurreren?
Zomaar twee vragen die uit de ronde tafel discussies van de themabijeenkomst naar voren kwamen.

Op dinsdag 25 oktober 2016 troffen ruim 30 professionals uit de Schilderswijk elkaar in Buurthuis van de Toekomst “De Sprong”.

“Hoewel het aantal ouderen in de Schilderswijk nog relatief klein is, is er voor ons als professionals voldoende aanleiding om ons samen over dit thema te buigen”, aldus epidemioloog en huisarts Paul Uitewaal. “Juist omdat we in deze wijk een grote groep 55 plussers hebben, die door hun allochtone afkomst, vaak al op jongere leeftijd al worden geconfronteerd met ziektebeelden die zich bij de autochtone bevolking pas op latere leeftijd voordoen.” In zijn presentatie nam Paul ons mee in de te verwachten ontwikkelingen en vertaalde dit direct door naar de opgave die dit nu al met zich mee brengt voor de professionals in de Schilderswijk met als top drie gezondheidsthema’s de 3xD: diabetes, depressie en dementie.

Dat het contact met de kwetsbare allochtone ouderen voor de zorg- en hulpverleners vaak als lastig wordt ervaren, werd zowel door Paul als door de volgende spreker Abderrahim Kajouane, senior adviseur bij PEP, naar voren gebracht. “Dit heeft vaak te maken met de afschermende rol die de familie in deze culturen neemt”, aldus Abderrahim. “Problemen worden liever binnen de familie opgelost dan dat er met professionals over wordt gesproken. Vertrouwen en kwaliteit zijn daarbij de sleutelwoorden.” Inzet op een beter contact met de allochtone mantelzorger en in de wijk actieve allochtone zorgprofessionals- en vrijwilligers was dan ook zijn oproep. “Juist hier hebben we elkaar voor nodig”.

Na de pauze introduceerde Jacqueline Keijser van zorggroep ELZHA het door Laego (het Nederlandse Huisartsengenootschap) ontwikkelde vlindermodel waarin de noodzakelijk verbinding tussen zorg (care en cure), welzijn en wonen wordt gelegd. Aan de hand van dit model discussieerden de deelnemers met elkaar in kleine groepen over de gezamenlijke opgave en de huidige en gewenste onderlinge verbindingen in de Schilderswijk. Dat juist op het gebied van die onderlinge verbindingen nog een opgave ligt, kwam uit de meeste groepen wel naar voren. “We kennen elkaar wel, maar weten eigenlijk nog maar weinig van elkaar”, aldus een van de deelnemers. “We kunnen nog veel beter gebruik maken van elkaars expertise”. Deze bijeenkomst vraagt dan ook zeker om een vervolg! Een handschoen die Lijn1 graag met de werkgroep oppakt.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Geeta Ramsaransing of Patricia Scheepers.

10 november 2016 | door Daphne Metaal |

Door onze website te gebruiken gaat u akkoord met ons cookie- en privacybeleid

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close