GOLD 2.0: Netwerk Gelukkig Oud in LeidschenDam met nieuwe energie van start

Betere samenwerking in de eerste lijn op het gebied van ouderenzorg. Daar gaat GOLD 2.0 voor. Op de valreep van 2020 is het netwerk nieuw leven ingeblazen. Nu gaan we samen bouwen, vanuit een brede visie op ouder worden. Huisarts Frans Geels: ‘Deze uitdaging is voor ons allemaal en moeten we samen het hoofd bieden.’

 Zelfstandigheid, eigen regie en eigen keuzes maken. Deze waarden kwamen tijdens de sessie naar voren uit de schetsen die professionals maakten van hun droombeeld voor gelukkig leven als oudere in Leidschendam. Met nieuwe energie gaan zij van start om een gezamenlijke stip op de GOLD 2.0-horizon te zetten, nadat het vorige netwerk enigszins inzakte na vertrek van enkele kartrekkers.

‘Om te kunnen vernieuwen en veranderen heb je richting nodig, een visie, een droom een toekomstbeeld. Je kunt niets nieuws bouwen als je niet weet wát je wilt bouwen; dus eerst richten en dan inrichten’, licht Lijn1-adviseur Jenny van Velzen de creatie van deze gezamenlijke droom toe. ‘Gelukkig oud worden beperkt zich niet alleen tot zorg, maar gaat ook om huisvesting, leefomgevingen, groen, een sociaal netwerk in de wijk en zingeving.’

Noodzaak

Frans Geels van Huisartsenpraktijk Leidschendam Zuid ziet grote noodzaak voor betere samenwerking: ‘Het is inmiddels een bekend verhaal, er komen steeds meer ouderen met meer aandoeningen, zoals dementie, diabetes en hartfalen, die langer thuis moeten blijven wonen. Hoe gaan we dat vanuit de eerstelijnszorg goed coördineren? Dit speelt in het hele land, maar in Leidschendam wonen relatief nog meer ouderen, vaak met kinderen die niet in de buurt wonen. Het moge duidelijk zijn, de kosten van de zorg kunnen niet met deze toenemende vraag meegroeien.’

‘Kortom, de zorg voor onze kwetsbare ouderen zal gaan veranderen. Dat moeten we doen door met elkaar samen te werken in de wijk rondom al deze kwetsbare ouderen’, stelt Frans. Hij hoopt dat het netwerk hierin een gezamenlijke verantwoordelijkheid kan pakken. ‘We kunnen niet achterover leunen om te zien hoe iemand anders dit op gaat lossen. Dit vraagt om het nemen van verantwoordelijkheid en je (mede)eigenaar maken van de situatie.’ 

Expertise benutten

Een verantwoordelijkheid die in de toekomst alleen maar belangrijker zal worden, maar ook nu al speelt. Frans: ‘We zien nu al schrijnende situaties, waarbij we soms niks anders kunnen dan iemand maar naar het ziekenhuis te sturen. Terwijl een oudere daar ook niet kan blijven en dat dus het laatste is wat je wilt. Ik hoop dat we door dit netwerk sneller kunnen schakelen en samen oplossingen kunnen zoeken. Wanneer we elkaars expertise optimaal benutten, denk ik dat er echt wel mogelijkheden zijn.’ 

 De volgende geplande bijeenkomsten helpen wat hem betreft bij het concreet maken van de manier waarop de verschillende partijen samen kunnen bijdragen. ‘De intentie is er, nu gaan we aan de slag met hoe we met dezelfde middelen toch voor meer kwaliteit kunnen gaan zorgen. Dus hoe communiceren we? Hoe verbinden we onze systemen? Hoe betrekken we uiteindelijk uit de oudere en/of mantelzorger?’ 

Breed kijken naar ouderen

Het is daarbij zaak om ouderen en wat zij nodig hebben in een breed perspectief te zien, een manier van kijken waar Lijn1 ook op proberen te inspireren. Dat kan gaan om huisvesting en leefomgeving tot burenhulp en zingeving. Want ieder mens, jong of oud, is meer dan zijn of haar leeftijd, ziektes of beperkingen.


De volgende bijeenkomst is 28 januari, daar staat het proces van transitie centraal en gaan we dieper in op de theorie die daarachter ligt. Dit geeft inzicht in de beweging waar we met elkaar in zitten. Deze bijeenkomst in samenwerking met Drift is voor iedereen toegankelijk, meld je hier aan.

De derde bijeenkomst is op een nader te bepalen datum in februari. Daar zal verder ingegaan worden op de door professionals ingevulde enquête over knelpunten versus de eerste verkenning van het droombeeld over gelukkig ouder worden in Leidschendam. 


 

14 januari 2021 | door Kim Schoenmaker | Zoektermen: , , , , , , , ,

Door onze website te gebruiken gaat u akkoord met ons cookie- en privacybeleid

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close