In gesprek met…

 … Mervi den Hollander

“Ik wil dichtbij mijn cliënt staan binnen de context van haar natuurlijke leefomgeving”

Collega’s Daphne Metaal en Margareth de Jong (Lijn1) in gesprek met Mervi den Hollander, verloskundige bij Verloskundigepraktijk Tuya in Scheveningen. Over haar oriëntatie op wijkgericht werken in Scheveningen en de kansen die er liggen als het gaat om werken aan gezonde burgers in gezonde wijken.

Levensboom

Verloskundigepraktijk Tuya is al 23 jaar gevestigd in Den Haag, in het Statenkwartier, midden tussen de wijken Scheveningen, Duindorp, Belgisch Park, Vogelwijk, Duinoord en omgeving. Mervi werkt 11 jaar bij praktijk Tuya, waarbij de bijzondere naam letterlijk ‘levensboom’ betekent.

De praktijk krijgt zwangeren uit de wijken Geuzen- en Statenkwartier, Scheveningen Haven/dorp en Duinoord. Mervi heeft speciale belangstelling voor de populatie in Duindorp, een wijk in Scheveningen die gekenmerkt wordt door o.a. de aanwezigheid van sterke familiebanden.

Coach

Mervi omschrijft zichzelf als een ‘coach’ voor haar cliënten (en betrokken partners en familieleden) in haar praktijk. Een luisterend oor bieden, tijd en aandacht schenken aan het opbouwen van een professionele band met haar cliënten. Met als uitgangspunt: dichtbij de zwangere staan binnen haar natuurlijke leefomgeving. Oog hebben voor de beleving van de geboden begeleiding aan de zwangere of pasbevallen vrouw is heel belangrijk voor Mervi. Het ruimte maken voor het voeren van dit type gesprekken is voor Mervi een belangrijke meerwaarde binnen haar professie. Zij maakt hierin bewust keuzes.

Wijkgerichte oriëntatie

Het feit dat deze praktijk 1 locatie heeft, maakt het werken ‘nog niet saai’; Scheveningen-dorp kent namelijk een andere populatie dan Duindorp of het Statenkwartier. En juist deze diversiteit maakt het noodzakelijk om je bewust te zijn van de afkomst en achtergrond van een cliënt. Om zo goed mogelijk te kunnen inspelen op de vragen en behoeften, het gebruik maken van bestaande netwerken rondom de zwangere en natuurlijk het kunnen inschakelen van het professionele netwerk.

“De zorgcafés van Lijn1 vormden mooie ontmoetingsmomenten in de wijk”, geeft Mervi aan. De zorgcafés, van oorsprong gericht op ontmoeting a.d.h.v. een actueel thema, hebben zich de laatste jaren doorontwikkeld tot netwerkbijeenkomsten op wijkniveau waarbij de focus ligt op de dynamiek in de wijk. Op dit moment werkt Lijn1 in verschillende wijken, samen met de brede eerste lijn, aan het bouwen van duurzame wijknetwerken. Hierin helpt Lijn1 de professionals in de wijk bij visievorming en het bepalen van gezamenlijke ambities t.a.v. gezondheidsbevordering in de wijk. Met als doel om met elkaar de steeds complexere en toenemende zorgvraag op te kunnen (blijven) vangen, dichtbij de burger en zijn leefomgeving.

Wensen

Voor wat betreft de psychische begeleiding rond zwangerschap en bevalling mist Mervi het netwerk rondom de praktijk. Ook heeft zij naar eigen zeggen nog geen volledig beeld van welke partners er allemaal op wijkniveau in Scheveningen opereren en wat deze partners voor de zwangere zouden kunnen betekenen. Het opbouwen van relaties met samenwerkingspartners in je wijk en het (er)kennen van de expertise van de ander, is volgens Lijn1 een belangrijke investering voor de toekomst.

Lijn1 verkent op dit moment met diverse eerstelijnszorgprofessionals in verschillende wijken de oriëntatie op wijkgericht werken. Samen werken aan (meer) gezonde wijken is een complex proces. Veel partijen zijn betrokken. Van de burger, de eerste lijn, zorgaanbieders, welzijnsprofessionals, gemeenten tot aan zorgverzekeraars. Samen moeten we de omslag maken in denken en doen van ‘ziekte en zorg’ naar ‘gezondheid en gedrag’. Daarbij hoort ook meer vertrouwen in het zelfmanagement van de burger. Alleen dan kunnen we de zorg goed en betaalbaar houden. De eerste lijn speelt hierbij als de spil in de wijk een belangrijke rol.

 

31 maart 2016 | door Kim Schoenmaker | Zoektermen: , , , , ,

Door onze website te gebruiken gaat u akkoord met ons cookie- en privacybeleid

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close