In gesprek met Mariëtta Bootsma, huisarts in Leidschendam

Bij Lijn1 staan we voor veranderingen in de zorg vanuit de mensen zelf. Met elkaar, in de wijken helpen we mensen met het (her)vinden van de eigen regie en de eigen kracht. Niet afwachten tot het beleid verandert, maar zelf aan de slag. In deze serie interviews geven we professionals die de omslag – hoe klein ook – al maken een podium, zodat we ons kunnen laten inspireren.

“Toen ik 30 jaar geleden als huisarts begon, had ik net als mijn collega’s één assistent; de praktijk was hierdoor overzichtelijk. Inmiddels hebben we naast assistenten, ook praktijkondersteuners vanuit verschillende disciplines rondlopen. Daarbij werken we steeds meer deeltijd, waardoor we intern met veel meer mensen samenwerken.” Huisarts Mariëtta Bootsma werkt inmiddels al 25 jaar in Leidschendam. “Gelukkig hebben we het goed met elkaar en blijven collega’s lang bij ons werken. Hierdoor kennen we elkaars kwaliteiten en weten wat we aan elkaar hebben.”

Toenemende zorgvraag richting huisartsen
“Het werk is veranderd: er zijn veel meer ouderen die langer thuis blijven wonen en die daardoor een langere periode – soms intensieve – zorg nodig hebben. Daarbij is de sociale cohesie juist afgenomen, wat maakt dat deze mensen eerder aangewezen zijn op professionele zorg. Tel daarbij op de mensen die vroeger naar de pastoor of de dominee gingen bij psychische nood; veel mensen zoeken die zorg nu in de professionele hulpverlening. Alles bij elkaar is het een enorme toename in werk, want deze mensen komen eerst bij de huisarts langs.”

Collectief huisartsen Leidschendam -Voorburg
Waar er voorheen twee groepen huisartsen waren in Leidschendam, zijn deze inmiddels verenigd tot één groot collectief. Dit heeft voordelen richting externe partijen, zoals de gemeente. “Samen met een collega onderhoud ik het contact met de betrokken ambtenaar namens het hele collectief. Hier is ook een huisarts vanuit het huisartsencollectief uit Voorburg (de Hagro) bij aangehaakt.”

Vaart en voortgang
“Lijn1 begeleidt en ondersteunt ons bij het samenwerkingsproces. We werken toe naar een organisatiestructuur waarbij we het werk verdelen: zo zijn er portefeuillehouders/ aanspreekpersonen voor Jeugdzorg, voor de GGZ, voor Ouderenzorg en Gezonde Wijkaanpak. Lijn1 heeft hierin een grote aanjagende rol. Het netwerk dat ze hebben is enorm, daarbij kennen ze de problematiek en het politieke spel dat soms gespeeld moet worden. Ze houden de vaart en de voortgang in het traject, door naast inhoudelijke betrokkenheid, bijeenkomsten te faciliteren en ons op een prettige manier te wijzen op de door onszelf gemaakte afspraken.”

Bijeenkomsten
“Laatst was ik bij de door Lijn1 in samenwerking met ELZHA en Medio2 georganiseerde Kick-off bijeenkomst van het Geriatrisch Netwerk GOLD (Gelukkig Oud in Leidschendam) . Er waren ongeveer 75 zorgverleners aanwezig. Ze hadden het zo geregeld dat ik tijdens de maaltijd met mensen aan tafel zat die ik niet eerder gesproken had, maar die wel relevant kunnen zijn voor mijn netwerk. Daar zijn zinvolle contacten uit ontstaan. Heel prettig, want een netwerk aan zorg- en welzijnsprofessionals in de wijk is nodig om je werk goed te kunnen doen als huisarts.”

 

22 februari 2018 | door Kim Schoenmaker | Zoektermen: , , , , , , , , , ,

Door onze website te gebruiken gaat u akkoord met ons cookie- en privacybeleid

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close