Trots dat ik van betekenis ben voor andere mensen

Lizeth Kastelein is werkzaam als ouderenzorgconsulent bij welzijnsorganisatie VÓÓRwelzijn. Ze werkt in wijkcentrum ’t Lindenkwadrant in Segbroek. Iedereen kan hier terecht voor ondersteuning bij vragen over werk, zorg en welzijn. Daarnaast is het wijkcentrum de plek voor bewoners die op zoek zijn naar vrijwilligerswerk, ondersteunende activiteiten, of ideeën voor de buurt, voor jong en oud.

Lizeth werkt al 26 jaar in de welzijnssector. “Ik ben begonnen als assistent centrumleider, ik heb gewerkt op het cursusbureau, ik zat één jaar op het I-point in Leidschenveen en van daaruit ben ik hier naar toe gekomen. Ik werk nu vierenhalf jaar als ouderenzorgconsulent. In die tijd is er heel veel veranderd. Ik ben begonnen met individuele contacten met ouderen, maar werk inmiddels ook steeds meer met andere doelgroepen en de kring daaromheen vanuit de rol van cliëntondersteuner.

De doelgroep ouderen is voor mij een hele bewuste keuze geweest. Ik heb echt het gevoel dat ik wat kan betekenen voor ouderen en help ze dingen weer zelf op te pakken. Ik begeleid hen naar een volgende fase als ze bijvoorbeeld in hun functioneren achteruit zijn gegaan of een partner hebben verloren, en breng ze in contact met anderen. Ofwel, ik ga met hen vooral op zoek naar de mogelijkheden.

Ik kan goed luisteren en vanuit mijn ervaring in mijn privéleven kan ik me goed inleven. Bovendien laat ik ouderen in hun waarde. Ik ben dan ook heel trots op de resultaten die ik behaal en de waardering die ik krijg voor mijn werk. Maar het meest trots ben ik natuurlijk op het van betekenis zijn voor andere mensen”, aldus Lizeth.

Mijn werk
Lizeth vervolgt: “Als ouderenconsulent ga ik vaak op huisbezoek. Dit gebeurt op verzoek van huisarts, wijkverpleegkundige, familie of buren. Meestal omdat er wordt ingeschat dat iemand wel wat ondersteuning kan gebruiken. Op huisbezoek gaan geeft inzicht in iemands leven doordat je ook meteen in de leefomgeving bent. Daar wil ik tijd voor nemen en aandacht voor hebben.

Naast deze huisbezoeken vinden er ook informatieve huisbezoeken plaats, voorheen signalerende huisbezoeken genoemd. Dit zijn huisbezoeken aan ouderen die 75 worden of een jubileumjaar daarboven. Deze huisbezoeken worden afgelegd door een vrijwilliger. Op basis van deze bezoeken analyseren wij als ouderenconsulent de uitkomsten en kijken of ondersteuning nodig is, of dat er nog behoefte is aan een huisbezoek om nog eens door te praten. Hierbij zijn we natuurlijk erg gericht op de beperkingen van mensen. In samenwerking met de Leiden Academy werken we nu aan een nieuwe tool waarbij we juist de kracht van mensen centraal stellen. Dat is natuurlijk helemaal mooi. Bouwen vanuit de krachten en mogelijkheden die iemand nog heeft. Dat zou het uitgangspunt voor al ons werk moeten zijn.”

Samenwerken in de wijk
“In de wijk merken we dat er steeds meer een beroep op ons wordt gedaan. Ook huisartsen en POH-ers, met name de POH-ers GGZ, weten ons nu ook te vinden. We beginnen dan ook wel een beetje tegen onze grenzen aan te lopen. We hebben veel vrijwilligers, maar niet genoeg. Dit merken we met name bij de vriendschappelijke huisbezoeken. Ik merk dat in vier jaar de problematiek rond ouderen ingewikkelder is geworden. Dat maakt de inzet van een vrijwilliger kwetsbaar. De oplossing ligt in dat verlengde in mijn ogen ook in het op zoek gaan naar een ander soort vrijwilliger. Misschien dat VÓÓRWelzijn hierin ook wel een rol kan vervullen.

Ik werk in de wijk veel samen met de huisverpleegkundigen van Florence en de wijkverpleegkundigen van HWW en Plicare. Ik neem ook deel aan een multidisciplinair overleg (MDO), maar dat vind ik soms wel lastig. Het is inmiddels een grote groep. Ik werk zelf liever wat kleinschaliger. De thema’s zijn wel interessant, maar liggen vaak wat verder van mijn dagelijkse werk af.

Ik ben zelf met collega ouderenconsulenten ook een ketenoverleg gestart met diverse professionals. We zijn gestart om kennis te maken en elkaars expertise te leren kennen. Dat werkt goed, want daar begint samenwerking mee. Segbroek breed organiseren we jaarlijks de Gezond en Wel beurs voor ouderen. Dat is leuk, want zo sla je twee vliegen in één klap: er zijn voor de ouderen en tegelijk werken aan de verbinding met andere professionals.”

Welzijn op recept
Welzijn op recept is een groot succes in deze wijk. Hiermee ontlasten wij de huisartsenpraktijken. Welzijn op recept staat voor het aandacht kunnen besteden aan mensen die met regelmatig terugkerende niet medische klachten bij de huisarts terugkomen. Juist wij kunnen een hele grote rol spelen bij het bevorderen van het welzijn van deze mensen.

De vragen die wij vanuit de huisartsen binnen krijgen, verschillen. Van vragen naar concreet activiteitenaanbod tot vragen in relatie tot basisproblematiek zoals financiën. De uitdaging is dan ook voortdurend om zo goed mogelijk bij de vragen aan te sluiten.

Mooie voorbeelden
Een dame van Turkse afkomst had last van vage klachten. Samen met haar heb ik gezocht naar een goedkope vorm van bewegen. Dat is het niet geworden, want zij zat op dat moment slecht in haar vel. Uiteindelijk is zij in datzelfde jaar weer individueel gestart in onze fitness ruimte met een licht fietsprogramma. Dat is haar zo goed bevallen. Nu komt zij twee keer per week en neemt twee vriendinnen mee. Het is leuk dat we dit binnen onze locatie hebben kunnen regelen en dat we dan een collega met een fitness achtergrond in huis hebben.

Een andere collega heeft een programma Fit voor 55+ opgezet met een stagiair. Zo kunnen wijkbewoners 10 x anderhalf uur sporten en krijgen zij voorlichting over gezonde voeding. We brengen op deze manier contacten en expertise bij elkaar. Dat is heel waardevol.

Op mijn vraag wat Lizeth nog graag ter afsluiting mee wil geven aan de lezers, antwoordt zij spontaan: “Samenwerken werkt gewoon. Pak het op. Begin klein. Heb vertrouwen. Het groeit gewoon.”

1 juni 2017 | door Kim Schoenmaker | Zoektermen: , , , , ,

Door onze website te gebruiken gaat u akkoord met ons cookie- en privacybeleid

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close