Van los zand naar fundament

Waren het de urgente kwesties, zoals het capaciteitsgebrek in de thuiszorg in het Leidschendamse? Lag het aan de keuze voor meer gezamenlijke aandacht voor gemeenschappelijke issues en belangen? Was het de goede voorbereiding? Of toch de combinatie van dit alles?
Hoe dan ook, met voldoening zullen óók de huisartsen in Leidschendam terugdenken aan de eerste avondvullende vergadering van hun VHL (Vereniging van Huisartsen in Leidschendam). Ervan overtuigd zijnde dat samen optrekken de sleutel is tot het wegnemen van de onmacht, die zij steeds vaker voelen richting beleidsmakers en –uitvoerders.

Lijn1, die het samenwerkingsproces tussen de huisartsen onderling en met derde partijen aanjaagt en begeleidt, feliciteert de huisartsen met de gedrevenheid en vastberadenheid, waarmee zij die samenwerking vorm (willen) geven.
Die procesbegeleiding begint nu al zijn vruchten af te werpen. In relatief korte tijd hebben de Leidschendamse huisartsen gezamenlijk hun schouders gezet onder:

  • een gezamenlijke aanpak op ouderenzorg, met op 12 oktober a.s. de aftrap van het netwerk “Samen Borg voor Ouderenzorg in Leidschendam”;
  • een taak- en portefeuilleverdeling tussen de huisartsen, die de aandacht voor en afstemming over dossiers als Ouderenzorg, Jeugdzorg en GGZ moet borgen;
  • een hernieuwd gestructureerd en regulier overleg met de gemeente;
  • participatie in de pilot Welzijn op Recept, rondom de verwijzing van patiënten met medische klachten die een sociaal-maatschappelijke-financiële oorzaak kennen.

Een enorm en veelbelovend resultaat! Daar waar tot voor kort nauwelijks afstemming bestond tussen de beide Leidschendamse Hagro’s, vinden zij elkaar steeds meer in de VHL. Scheidend VHL-voorzitter Kamiel Schreiner vatte de historie en ontwikkeling van de Vereniging van Huisartsen in Leidschendam typerend samen: “Toen ik in 1985 lid werd van de (toen nog) PHV Leidschendam bestond de samenwerking van de huisartsen op basis van los zand. Na een meningsverschil veranderde dit in brandend zand en was de samenwerking gebaseerd op drijfzand. Langzaam maar zeker is het drijfzand opgedroogd en hebben de Leidschendamse huisartsen hier mortel aan toegevoegd waardoor er cement ontstaan is die het fundament gelegd heeft voor een nieuwe samenwerking.
In de vorm van de VHL nu.”

26 september 2017 | door Kim Schoenmaker |

Door onze website te gebruiken gaat u akkoord met ons cookie- en privacybeleid

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close