Mijlpaal in de samenwerking huisartsen Leidschendam en Gemeente

Om de samenwerking tussen het medisch en sociaal domein een impuls te geven gaan de VHL, de Vereniging Huisartsen Leidschendam, en gemeente Leidschendam-Voorburg de komende tijd afspraken maken op vooralsnog een 4-tal aandachtsgebieden:

  1. Ouderenzorg (inclusief thuiszorg en Wmo)
  2. Jeugd (verwijzing jeugdteam en inzet POH jeugd)
  3. GGZ/psychiatrie
  4. Algehele informatievoorziening en verwijzing: Sociaal Servicepunt en Welzijn op Recept

Lijn1 begeleidt en ondersteunt de Leidschendamse huisartsen bij de verdere ontwikkeling van het huisartsencollectief en de te maken afspraken met de gemeente. Ook is zij in gesprek met de huisartsen Voorburg om aan te haken bij dit initiatief.

27 juni 2017 | door Kim Schoenmaker | Zoektermen: , , , , , , ,
MENU