Een nieuw hoofdstuk in de samenwerking

Nu de krachten van álle huisartsen in Leidschendam-Voorburg zijn gebundeld, kan verder worden gebouwd aan een goede borging van de samenwerking tussen de huisartsen en gemeente Leidschendam-Voorburg. De urgentie is groot, er liggen genoeg thema’s die om aandacht en afstemming vragen, zoals de ouderenzorg, de jeugdzorg, de GGZ, (digitale) communicatie en informatievoorziening.

De huisartsen hebben portefeuillehouders benoemd op de belangrijkste thema’s en ook de gemeente heeft daarvoor contactpersonen aangewezen. Op inhoud zal regelmatig overleg gaan plaatsvinden, waarbij de huisartsen geconsulteerd worden over de ontwikkeling van beleid en projecten/pilots en het concreet vormgeven van de samenwerking op eerdergenoemde aandachtsgebieden. In het Regulier Overleg zal dit vernieuwde samenwerkingsproces worden gemonitord en waar mogelijk samenwerkingsafspraken worden bekrachtigd.

Lijn1 vindt een goede samenwerking tussen huisartsen en gemeente essentieel om ook in de toekomst kwalitatief hoogwaardige zorg en ondersteuning te kunnen blijven bieden aan de inwoners van Leidschendam-Voorburg, zeker nu de gemeente verantwoordelijkheden heeft in de zorg voor ouderen (WMO) en jeugd.

Met deze nieuwe overlegstructuur beginnen de huisartsen en gemeente aan een nieuw hoofdstuk in hun onderlinge samenwerking. Lijn1, die de huisartsen faciliteert in dit samenwerkingsproces, feliciteert beiden van harte.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Margareth de Jong, Lijn1

23 november 2017 | door Kim Schoenmaker | Zoektermen: , , , ,

Door onze website te gebruiken gaat u akkoord met ons cookie- en privacybeleid

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close