Ouderen Netwerk Rijswijk: ‘Minder brandjes, meer mogelijkheden’

Ouderen Netwerk Rijswijk is al ruim drie jaar onderweg. In de regiegroep heeft Lijn1 met name de rol van inspirator en aanjager op een goede samenwerking. Met initiator Annette Bader en ‘vers’ lid Margriet van Bemmelen van de Regiegroep blikken we terug en vooruit.

Annette, jij stond als huisarts bij Praktijk de Hof aan de basis van het netwerk. Waarom ben jij hier eigenlijk mee gestart?

‘In Oud-Rijswijk wonen relatief veel ouderen. Die zagen we na het sluiten van de verzorgingshuizen steeds vaker in onze praktijk. Logisch, mensen die een steeds hogere leeftijd bereiken, moeten langer thuis blijven wonen. We konden niet altijd de juiste zorg op de juiste plek bieden.

Daarnaast zag ik steeds meer overlap ontstaan tussen medische zaken die aandacht vroegen en problemen op sociaal vlak of op het gebied van welzijn. Als ‘ouderwetse’ huisarts kijk je misschien eerst naar het medische, maar er is meer samenwerking tussen verschillende domeinen nodig om schrijnende situaties te voorkomen.’

Wat voor situaties bedoel je bijvoorbeeld?

Annette: ‘Als je er bijvoorbeeld pas laat achter komt dat iemand al in een ver stadium van dementie zit, die persoon geen netwerk heeft en er geen plekje is een verpleeghuis. Dan kan je geen veilige situatie garanderen. Of dat iemand een tijdelijke plek nodig heeft, bijvoorbeeld omdat een partner een operatie heeft, en ik die in de regio dan niet last-minute kon regelen.’

Wat is hierin de kracht van een netwerk?

Annette: ‘Het helpt om elkaar te leren kennen en om samen vanuit dezelfde visie de zorg beter te organiseren. Ook op praktisch niveau is het belangrijk; het zorglandschap is enorm versnipperd en we hebben in de praktijk mensen uit Voorburg, Den Haag en Rijswijk. Dus je moet verschillende teams weten te vinden. Als ik al die hulpverleners al niet kende, hoe moest dat dan zijn voor de mensen om wie het gaat?  Dat gaf mij de drive om dit veel beter te willen organiseren.’

Hier haakt Margriet van Bemmelen, huisarts bij praktijk Agape en sinds een jaar lid van de regiegroep, enthousiast op aan: ‘Korte lijntjes, die helpen enorm! Daardoor heb je een gezicht, een telefoonnummer, en kun je veel sneller schakelen.’

Jullie steken veel tijd en energie in het netwerk, terwijl huisartsen toch altijd druk-druk-druk zijn. Waarom doen jullie dit?

Annette: ‘Ik krijg hier juist energie van. We willen in het netwerk hetzelfde voor de ouderen en dat werkt heel prettig.  Daarnaast willen we in de praktijk graag minder brandjes blussen, maar meer proactief werken met de ouderen. Dat betekent vroegsignaleren en samen met andere betrokkenen anticiperen op wat gaat komen.

Dus als we zien dat iemand last krijgt van vergeetachtigheid, maken we samen een zorgplan om iemand zo goed mogelijk te begeleiden in de thuissituatie. Ik word er heel blij van als we stapje voor stapje met de mantelzorger en degene om wie het gaat, zorgen dat diegene zo lang mogelijk zelfstandig en gelukkig thuis kan blijven.’

En voor iedereen die denkt ‘leuk, zo’n netwerk, maar ik heb er geen tijd voor’, werkt het uiteindelijk ook efficiënter?

In koor: ‘Jazeker!’

Annette: ‘Ik besteed er best wat uren aan, maar het hoeft echt niet zoveel tijd te kosten. Door alleen deel te nemen aan onze halfjaarlijkse netwerkbijeenkomsten lever je al een bijdrage en profiteer je van de uitwisseling van kennis en onderlinge afspraken.’

Margriet vult aan: ‘Korte lijnen – daar zijn ze weer – leveren uiteindelijk tijdswinst op in je praktijk. Daarbij is het gewoon leuk en vergroot het je werkplezier als je beter weet met wie je te maken hebt.’

Annette sluit af: ‘Ik zou het heel Rijswijk toewensen om de gezamenlijke visie verder vorm te geven en samen te zorgen dat iedere oudere goede zorg krijgt. We kunnen van elkaar leren en elkaar versterken.’


Over het netwerk:

Ouderen Netwerk Rijswijk heeft als doel thuiswonende (kwetsbare) ouderen een zo goed mogelijk leven thuis te laten leiden, met ondersteuning van de juiste professionals op het gebied van zorg en welzijn. Dit gebeurt onder andere door het ontwikkelen van gezamenlijke zorgpaden, delen van expertise, onderwijs ontwikkelen en verbeteren van onderlinge communicatie.

De Regiegroep bestaat uit vele betrokkenen, van onder andere een huisarts tot een specialist ouderen en poh-ouderen, maar ook een beleidsmedewerker van de gemeente. Deze regiegroep initieert en coördineert de activiteiten van het netwerk, zoals een halfjaarlijkse bijeenkomst en verschillende themabijeenkomsten. Dit alles is opgezet met hulp van een subsidie en begeleiding van ZonMw.

Sinds 2019 is het oorspronkelijk netwerk samengegaan met een netwerk uit Nieuw-Rijswijk onder de noemer Ouderen Netwerk Rijswijk. Komend jaar wordt gewerkt aan vroegsignalering dementie, eenzaamheid en valpreventie. Per thema zijn verschillende professionals actief in werkgroepen.

Lijn1 is vanaf de start betrokken bij het netwerk en zal haar rol komende tijd met name vervullen op het gebied van ouderenparticipatie (de community-up beweging).

Wil je je aanmelden voor de driemaandelijkse nieuwsbrief of heb je een vraag? Mail Mvanderwerff@hadoks.nl


 

30 juni 2021 | door Lijn1 beheer |

Door onze website te gebruiken gaat u akkoord met ons cookie- en privacybeleid

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close