Positieve Gezondheid

Alweer voor de 7e keer ontmoetten ruim 80 Scheveningse zorg- en welzijnsprofessionals in de ouderenzorg elkaar in het Muzee voor de jaarlijkse bijeenkomst van het Geriatrisch Netwerk Scheveningen. Marja van Vliet Phd., van het Institute of Positive Health (iPH) verzorgde een interessante lezing over Positieve Gezondheid en aftredend voorzitter Henk Boogaart werd in het zonnetje gezet.

De verschillende disciplines uit het Netwerk zijn goed vertegenwoordigd, blijkt als aantredend voorzitter Michael Beekink tijdens zijn welkomstwoord stilstaat bij de diverse achtergronden van de aanwezige professionals: logopedisten, praktijkondersteuners, verpleegkundigen, ouderenadviseurs welzijn, huisartsen en vele anderen. Iedereen zit in de zaal met hetzelfde doel: betere kernzorg voor de kwetsbare ouderen in Scheveningen. Ook benoemt Beekink nog eens het belang van het vorig jaar opgerichte Huisartscollectief Scheveningen, als invloedrijk orgaan richting externe partijen.

Wethouder Zorg, Jeugd en Volksgezondheid aanwezig
Tijdens de bijeenkomst is de Haagse wethouder voor Zorg, Jeugd en Volksgezondheid Mw. Parbudhayal als speciale gast aanwezig. In haar toespraak gaat ze in op de ambities en de budgettaire uitdagingen binnen haar portefeuille: “steeds meer mensen hebben zorg nodig, ouderen willen langer thuis blijven wonen, er zijn problemen met huisvesting en ondertussen zijn er tekorten”.  Parbudhayal ziet er uitdaging in om passende oplossingen te vinden voor de problemen en wil in gesprek blijven met de betrokken partijen in de stad. Er is geld vrijgemaakt voor de bestrijding van eenzaamheid, wethouder Parbudhayal nodigde de aanwezigen uit mee te denken over de juiste inzet van deze middelen.

Lezing Positieve Gezondheid
De inhoudelijke kern van de avond gaat over Positieve Gezondheid en hoe dit als methode toepasbaar is in de dagelijkse beroepspraktijk. Marja van Vliet start de lezing met de achtergronden en motivaties van haarzelf en van iPH oprichter Machteld Huber, die geleid hebben tot het concept Positieve Gezondheid. Machteld Huber vanuit haar ervaring als huisarts en patiënt, Marja van Vliet vanuit haar werk als onderzoeker en haar persoonlijke interesses en drijfveren.

Dynamische blik op gezondheid
Het iPH ziet gezondheid niet als een statisch iets en ontwikkelde een eigen concept om gezondheid te definiëren: ‘gezondheid is het vermogen om je aan te passen en je eigen regie te voeren, in het licht van de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van het leven’. Vervolgens distilleerde het iPH  vanuit interviews en focusgroepen 6 hoofddimensies van gezondheid: lichaamsfuncties, mentaal welbevinden, zingeving, kwaliteit van leven, sociaal-maatschappelijke participatie / meedoen en dagelijks functioneren en zetten deze in een Spinnenwebmodel (klik hier). Dit model vormt de basis van het concept Positieve Gezondheid.

Visie op gezondheid niet uniform
Wat men belangrijk vindt op het gebied van gezondheid, verschilt tussen groepen mensen onderling. Met interesse luistert de zaal naar de uitleg bij de grafieken met onderzoeksresultaten, waarin dit duidelijk zichtbaar wordt. Leeftijd, of je een chronische aandoening hebt (gehad) en opleidingsniveau zijn voorbeelden van factoren die je visie op gezondheid kleuren. Wat belangrijk is als je spreekt over gezondheid, is dus niet uniform. Hier kun je rekening mee houden in je werk met cliënten/ patiënten.

Werken met het iPH spinnenwebmodel
Het Spinnenwebmodel kan inzicht bieden en een middel zijn om de regie weer bij een cliënt of patiënt te leggen: wat vindt hij of zij zélf belangrijk? Tijdens een korte oefening in drietallen wordt serieus en enthousiast geoefend met het Model van Positieve Gezondheid. De reacties achteraf zijn positief. Een huisarts benoemt: “Het is een heel aardig instrument om het gesprek aan te gaan, omdat je snel to the point kunt komen.” Iemand anders uit de zaal geeft aan: “Een fantastisch hulpmiddel bij complexe problemen, maar niet geschikt voor cliënten die met een eenvoudige hulpvraag komen.”

Positieve Gezondheid in het land
De zaal is benieuwd wat er in de praktijk al gebeurt op het gebied van Positieve Gezondheid. Hoe pakken anderen het aan? Er gebeurt al veel. Zo zijn er proeftuinen via CZ waarin men op kleine schaal werkt volgens de principes van Positieve Gezondheid. Ook heeft Van Vliet een voorbeeld van een huisartspraktijk die een Pilot gedaan heeft: alle medewerkers kregen scholing ‘Positieve Gezondheid’ en de praktijkgrootte werd teruggebracht van 2300 naar 1810 patiënten per voltijds huisarts (bekostigd door verzekeraar VGZ). Daarnaast kreeg de praktijk toestemming voor een andere vorm van financiering, namelijk een vast bedrag per patiënt. De huisartsen hielden wekelijks een onderlinge bespreking over de verwijzingen van die week en werkten nauw samen met het sociale team van de gemeente. Deze aanpak zorgde er weliswaar voor dat het eerste gesprek meer tijd kostte, maar het aantal verwijzingen naar medisch specialisten ging omlaag.

Aftreden voorzitter Henk Boogaart
Na de lezing worden verschillende mensen in het zonnetje gezet: huisarts Ellemieke Boogaart voor al haar werk ten behoeve van het Netwerk in de afgelopen jaren. De voorbereidingsgroep en vrijwilligster Nienke Rahman  voor hun inzet en werk om deze bijeenkomst te organiseren. Speciale aandacht gaat uit naar vertrekkend huisarts Henk Boogaart. Uit handen van Michael Beekink en onder een luid applaus ontvangt hij de eerste Henk Boogaart Wisselbokaal; een wisselbeker die van nu af aan ieder jaar uitgereikt zal worden aan iemand die een uitzonderlijke bijdrage heeft geleverd aan het Geriatrisch Netwerk Scheveningen. “Zonder jou zou het Geriatrisch Netwerk zoals het nu is, niet bestaan”, aldus Beekink.

Ontmoeten
Na het feestelijke moment is er tijdens het walking dinner ruim de tijd om elkaar te ontmoeten. Oude bekenden praten bij, nieuwe leden worden gemakkelijk opgenomen. Henk Boogaart: “Zo’n bijeenkomst voelt als een soort reünie van een fijne club. Ik ben trots op wat we met elkaar bereikt hebben. Het gaat goed, we zijn enthousiast. Goede ouderenzorg kan enkel multidisciplinair, de taak van het Netwerk is het voortzetten van de vernieuwing.” Michael Beekink: “Vanavond was inhoudelijk interessant: Positieve Gezondheid is gemakkelijk toepasbaar en sluit aan bij onze ideeën. Het is prettig dat met elkaar te delen. Daarnaast biedt deze bijeenkomst ook weer de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten. Wij als professionals van zorg en welzijn moeten elkaar kennen, zodat we elkaar weten te vinden. Dat is in het belang van de kwetsbare ouderen hier in Scheveningen.”

17 december 2018 | door Kim Schoenmaker | Zoektermen: , , , , , , , , , , , ,

Door onze website te gebruiken gaat u akkoord met ons cookie- en privacybeleid

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close