RvT-voorzitter Janneke Belo neemt afscheid: ‘We zijn continu voor onze visie blijven staan’

Van ondersteuning in de uitvoering naar ondersteuning op strategisch niveau. In de periode dat Janneke Belo in onze Raad van Toezicht zat, heeft ze de organisatie zien veranderen. Nu, na acht jaar, neemt ze afscheid. Reden voor Lijn1 directeur Debby de Jongste om met Janneke in gesprek te gaan.

 Ja, een Raad van Toezicht is in formele zin een toezichthoudend orgaan. Maar wij hebben als Stichting Lijn1 mogen ervaren dat een Raad zoveel meer is dan dat.  Janneke, door ons oud-RvT lid Hans steevast Jannie genoemd, hebben we leren kennen als een gedreven, daadkrachtige dame die vanuit een sterke visie vormgeeft aan haar leven en werk. Ze is als praktijkhoudend huisarts actief in onze buurregio, maar is daarnaast nog zoveel meer. 

In de tijd dat ze bij ons is geweest hebben we vele (neven)functies langs horen komen. Van kaderopleider Beleid en Beheer, voorzitter van de Adviesraad van de LHV academie en medeschrijfster en ontwikkelaar van het Handboek Praktijkvoering voor huisartsen, tot Gemeenteraadslid en Wijnimporteur. Kortom, een veelzijdig mens dat ons veel inspiratie, wijze raad en support heeft gegeven. 

Verbinding centraal

Over haar start bij Lijn1 vertelt Janneke: “Ik ben destijds gevraagd door Pim van Assendelft die wegging bij Lijn1 en vroeg of het wat voor mij was. Ik was meteen enthousiast om een bijdrage te leveren aan een organisatie die zich op de ondersteuning en verbinding van professionals en hun organisaties richt.”

Janneke vervolgt: “Daar zijn we als Lijn1 natuurlijk door de jaren heen voortdurend mee bezig: waar zit de verbinding tussen de professionals? Begonnen binnen de eerstelijnszorg, maar inmiddels ook breder bekeken. Waar zit de verbinding van bijvoorbeeld zorg met welzijn en ook met bewoners zelf. Juist vanuit het perspectief van gezondheid in plaats van vanuit ziekte en zorg. Ik heb daarbij duidelijk de ontwikkeling gezien van Lijn1: van ondersteunen in de uitvoering naar ondersteunen op meer strategisch niveau.”  

Klankbord voor de bestuurder

Op de vraag hoe zij haar eigen bijdrage zou omschrijven vertelt Janneke: “Als huisarts heb ik een beeld van hoe het reilt en zeilt in de eerste lijn, maar ook hoe er gedacht kan worden. Vanuit de Kaderopleiding kijk je bijvoorbeeld ook breder. Gezondheid begint niet bij ziekte, maar bij de mens en alle elementen die die gezondheid beïnvloeden. Binnen de Raad functioneerden we in die zin ook mooi in die breedte.”

“We hebben er als RvT altijd voor gezorgd dat we uit verschillende sectoren kwamen: zorg, welzijn, politiek/gemeente, onderwijs, maatschappelijk veld. Van hieruit hebben we altijd goed mee kunnen denken over welke kant het op beweegt. Om dit door te vertalen naar: Wat is dan een zinvolle bijdrage van Lijn1? Het samenspel met de anderen, ook welzijn, maakte dat we verder kwamen. Van hieruit vormden en vormt de huidige RvT nog steeds een klankbord voor de bestuurder.”

Trots

Als ik haar vraag waar ze het meest trots op is, moet Janneke even nadenken. Ze antwoordt: “Ik ben er vooral trots op dat we ons niet gek hebben laten maken, ondanks het aangesproken worden op de klassieke ROS taak. Daar hebben we niet aan toegegeven. We zijn continue voor onze visie blijven staan. Dat betekent professionals in de lead zetten, in plaats van het overnemen van de taken van de professional. Lijn1 speelt echt in op wat er nodig is en aanwezig is in de wijken en richt zich samen met bewoners en professionals op het creëren van publiek maatschappelijke wijken.” 

“Wat ik mooi vind om te constateren, is dat ik hier de afgelopen jaren steeds minder op ben aangesproken. Het punt op de horizon lag niet alleen ver voor de doelgroep, maar ook voor de eigen medewerkers en vroeg echt een omslag in denken. Als Raad van Toezicht geloofden we hierin. Van daaruit konden ook wij uitdragen ‘dit is de koers’. Daarin ondersteunen we jou als bestuurder.” 

Bewegen in de transitie

Er gebeurt natuurlijk veel in het werkveld. En de complexiteit van vraagstukken is op vele fronten steeds groter. Juist in de chaos is het dan belangrijk te blijven staan waar je voor staat. Om van daaruit de dialoog te houden en open blijven staan. “Dat refereert ook wel naar mezelf als huisarts”, aldus Janneke. “Wat ik doe in chaos en paniek, ofwel in een crisis of spoedsituatie, is eerst rustig kijken. Wat is er echt aan de hand? Wat is de opgave? En wat wil je dan/is het doel?”

 “Daarin zie ik de parallel: Wat Lijn1 wil is Gezonde wijken met gezonde mensen. Vanuit de rust kun je overzicht creëren en van daaruit weer door bewegen. Dat vraagt ook buiten de gebaande paden lopen. Het is niet voor niks dat je soms chaos hebt. Ik leer ook als huisarts goed te analyseren. Beginnend bij het probleem, maar vooral doorkijkend naar het doel en de mogelijkheden en de oplossingsrichtingen die er al zijn.”  

“En als professional meteen komen met een oplossing, is vaak niet de oplossing”, vervolgt ze. “Ik denk bijvoorbeeld aan de patiënt met buikpijn of hoofdpijn. Ik kan als huisarts focussen op de symptomen. Interessanter is het om te kijken: wat maakt dat deze vrouw steeds klachten heeft? Om daar vervolgens op in te zoomen en echt tot de kern te komen om pas dan bij de vraag te komen: wat heb je dan nodig om daaruit te komen?” 

“Het gaat er niet om dat wij als Lijn1 dingen overpakken, maar hoe kun je die ander zo ondersteunen dat die zijn doel bereikt? En het verrassende is daarbij: ik kan wel bedenken wat de oplossing is, maar het is vaak veel leuker om te vragen wat mensen zelf als mogelijkheden zien. En wat ze dan nog nodig hebben. En vaak blijken ze dan helemaal niets nodig te hebben. Dit geldt overigens niet alleen voor individuele patiënten, maar ook voor groepen. De oplossing is vaak al voorhanden.” 

Eerlijk en kritisch zijn 

Het enthousiasme vasthouden ziet Janneke als de grootste uitdaging de komende tijd. “En dat een proces als wat nu loopt rondom Gezond en Gelukkig Den Haag niet kapotgaat aan politieke motieven”, vervolgt Janneke. “Het gebeurt in de wijken. Gezond en Gelukkig Den Haag is hieraan ondersteunend. Het moet gaan om de mensen in de wijken en niet om de mensen in de politiek. Het project moet dienend zijn. Ik hoop dat die visie vastgehouden wordt. Saamhorigheid is het bindmiddel. Het moet dan niet om de individuele mensen gaan, maar over het gezamenlijke doel.” 

De boodschap die Janneke hieruit haalt is: “Blijf bij je koers en houd de visie vast. Dat Lijn1 betrokken is bij de beweging van Gezond en Gelukkig Den Haag, heeft te maken met de visie. Houd daarbij je onafhankelijke positie vast. Hierdoor kun je andere, ook kritische vragen stellen. Want dat is juist een uitdaging voor ons allemaal: Durf eerlijk en kritisch te zijn.” 

14 juli 2021 | door Lijn1 beheer |

Door onze website te gebruiken gaat u akkoord met ons cookie- en privacybeleid

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close