Samen aan de tekentafel in Zuidwest: ‘Gezondheid als leidend principe’

In Zuidwest staan grootse nieuwplannen voor de deur. Op initiatief van Stichting Lijn gingen zorgprofessionals en de gemeente hierover met elkaar in gesprek. De plannen bieden namelijk een mooie kans om samen breed naar gezondheid te kijken. Als we met elkaar de contouren van Gezond Samen Leven in de wijk kunnen bepalen, plukken bewoners hier straks de vruchten van.

We horen in de wijk dat veel zorgprofessionals in Bouwlust en Vrederust benieuwd zijn naar de grootse nieuwbouwplannen voor de wijk. Er leven veel vragen: wat gaat er precies gebeuren en wat betekent dit voor (zorg)voorzieningen? Ook de gemeente, die nu hard aan het werk is aan de Structuurvisie, hoort graag van professionals uit Zuidwest wat zij denken dat er nodig is.

Breed kijken naar gezondheid

Reden genoeg dus voor Lijn1 om deze betrokkenen samen te brengen. Samen hebben we tijdens een onlinebijeenkomst breed gekeken naar gezondheid, in relatie tot de plannen. Gezondheid gaat immers om meer dan alleen het medische deel en hangt ook samen met aspecten als de leefomgeving, meedoen in de wijk en zingeving.

De plannen zijn nog niet definitief, maar gaan nu uit van in totaal 10 000 woningen in heel Zuidwest (dus inclusief Moerwijk en Morgenstond). In Bouwlust en Vrederust zal het gaan om zo’n 4000 woningen. De gemeente gaat er op basis van de Haagse referentienormen nu vanuit dat er dan in heel Zuidwest 9 huisartsen, 10 tandartsen en twee à drie apotheken en 18 fysiotherapeuten nodig zijn.

Zorg, welzijn en ontmoeting combineren

Daarnaast onderzoekt de gemeente wat er op het gebied van Welzijn nodig is. Zo is er nu bijvoorbeeld maar een centrum voor jeugd en gezin, wat gezien de problematiek van inwoners en de omvang van het stadsdeel weinig is. Ook wil de gemeente zorg, welzijn en ontmoeting (en misschien zelfs onderwijs) gaan combineren. Vanuit ruimtelijke optiek, maar ook om bewoners laagdrempelig toegang te geven tot voorzieningen.

Professionals hebben tijdens de bijeenkomst aangegeven wat voor hen aandachtspunten zijn. Aan bod kwamen bijvoorbeeld thema’s als veiligheid, personeelstekort in de zorg, financiering van samenwerking tussen zorg en welzijn en kwaliteit van bestaande woningen. De gemeente gaat nu verder met uitwerken van de structuurvisie. Onze adviseur in Bouwlust/Vrederust Patricia Scheepers zal hier te zijner tijd samen met de praktijkmanagers verder over in gesprek gaan met de gemeente. Wordt vervolgd dus!

7 december 2021 | door Kim Schoenmaker |

Door onze website te gebruiken gaat u akkoord met ons cookie- en privacybeleid

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close