Samen anders!

16 Voorburgse professionals uit zorg, welzijn en gemeente gingen op donderdag 19 april jl. in gesprek over leefstijl en de verandering van gedrag die daarvoor nodig is. Centraal in het programma stonden de groepsgesprekken, waarin zij zichzelf ‘confronteerden met hun eigen zwakheden als mens’.

Maarten Lemmink, beleidsadviseur en coördinator gezondheidsbevordering bij GGD Haaglanden nam ons mee in de leefstijlcijfers van de gemeente Leidschendam-Voorburg. Leidschendam-Voorburg scoort gemiddeld met haar leefstijlcijfers. Wel bestaan er grote verschillen tussen de diverse wijken binnen de gemeente. Verder bestaat er een aantoonbare relatie tussen ongezond leven en de Statusscore (SES, gebaseerd op inkomen, opleiding, arbeidsmarktpositie): binnen de wijken met een lage SES is de leefstijlproblematiek groter dan elders.

Grote eye-openers in Maartens verhaal waren:

  • het percentage mensen tussen de 19 en 65 jaar, dat zich matig tot zeer eenzaam voelt neemt hard toe (2012: 28%; 2016: 48%!) en er  heerst onder deze groep een groot taboe om over hun eenzaamheid te praten;
  • overmatig alcoholgebruik komt in verhouding veel voor bij vrouwen boven de 60 jaar;
  • de jeugd van allochtone afkomst eten ongezonder en bewegen slechter, daardoor is onder die doelgroep meer sprake van overgewicht.

Conclusie was dat er zeker gezondheidswinst te behalen valt met de aanpak van leefstijl in Leidschendam-Voorburg.

Na het opdoen van deze kennis gingen de professionals op zoek naar de succesfactoren (de triggers), die een leefstijlverandering in gang kunnen zetten. In groepsgesprekken ervoeren zij zelf hoe moeilijk het is om je leefstijl te veranderen. Doel van deze oefening: bewustwording, beter in staat zijn om ook als professional je in die ander (patiënt/cliënt) te verplaatsen, en het ontdekken van die triggers dus….

De belangrijkste genoemde succesfactoren waren:

  • Samen doen;
  • Bewustwording door kennis (waardoor het maken van de juiste keuzes wordt gestimuleerd;
  • Inplannen (“Me-time”);
  • Doelen stellen, één voor één, in kleine stapjes;
  • Succesverhalen delen;
  • Financiële prikkels en beloning;
  • Een gezonde omgeving, waardoor keuzes voor gezonde leefstijl worden vergemakkelijkt.

Met deze succesfactoren als resultaat gaat de groep professionals in een vervolgbijeenkomst op dinsdag 12 juni a.s.  verder aan de slag. Vastbesloten om leefstijlverandering anders en gezamenlijk te willen aanpakken!

De avond werd afgesloten door Miriam Blom, regisseur van het programma Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) in de gemeente Leidschendam-Voorburg. Zij presenteerde de tot nu toe behaalde resultaten van het JOGG-programma en toonde hoe succesvol het is om op wijkniveau en in samenwerking met elkaar, kleine stappen te kunnen nemen in leefstijlverandering.

Een zeer geslaagde bijeenkomst!

Wil je ook aansluiten bij deze Leefstijlbeweging in Leidschendam-Voorburg? Stuur dan een e-mail naar m.dejong@lijn1haaglanden.nl of p.scheepers@lijn1haaglanden.nl.

24 april 2018 | door Kim Schoenmaker | Zoektermen: , , , , , , , ,

Door onze website te gebruiken gaat u akkoord met ons cookie- en privacybeleid

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close