samenwerken in de wijk, samen maken we meer kans

Op dinsdag 5 februari troffen ruim 40 huisartsen en praktijkmanagers elkaar in het Marriot Hotel om ervaringen uit te wisselen en elkaar een stap verder te helpen in het wijkgericht werken. Met vragen als…
• Waarom ben jij met wijkgericht samenwerken in jouw wijk aan de slag gegaan?
• Welke rol heb je hierin gepakt?
• Met wie ben je gaan samenwerken en waarom?
• Wat zijn jullie belangrijkste leerervaringen?
• En wat betekent dit voor het vervolg?
…werd diepgang in de gesprekken gevonden en werden de deelnemers zich bewust van de vele keuzes die aan het samenwerken in de wijk ten grondslag liggen.

Door gastspreker Marco Redeman werd bovendien het bewonersperspectief toegevoegd. “Als je samen naar de opgave in de wijk kijkt, kun je er ook samen wat aan doen”, aldus Marco. Nu zien we nog vaak dat professionals met elkaar oplossingen bedenken en dat de bewoners en/of patiënten hooguit op enig moment worden gevraagd om hun mening te geven of mee te denken. Marco bepleit het co-makership zodat er niet alleen optimaal gebruik maakt van de expertise en ervaringen van professionals in de wijk maar ook van die van de bewoners. Samen sta je sterk en is er vaak veel meer mogelijk dan van tevoren gedacht.
“De bijeenkomst was zeer geslaagd. Vooral de rondetafelgesprekken waren erg leuk. Uit deze gesprekken bleek ook dat we in eerste instantie zelfs verschillend keken naar het wijkgericht werken. Voor de een bleek het een vanzelfsprekendheid en voor de ander voelde het vooral als moeten. Het was fijn om deze perspectieven met elkaar te delen. Bij mij heeft het ook zeker tot nieuwe inzichten geleid. En ja, met de bewoners aan de slag. Dat is waar ik morgen een lans voor ga breken bij mijn collega’s in de wijk,” aldus een van de deelnemers.

Een van de andere deelnemers wil zich graag inzetten om samen met een aantal collega’s vervolg te geven aan deze bijeenkomst. “Ik wil graag samen met lijn1 kijken of we een innovatieplatform kunnen neerzetten, om hier samen met andere collega’s uit de eerste lijn stappen te zetten richting innovatieve oplossingen voor de complexe wijk- en zorgopgaven. Nu heb ik het idee dat we op meer plaatsen tegelijk het wiel proberen uit te vinden en het zou aardig zijn, als we elkaar in deze fase al kunnen vinden en versterken om juist zo experimenten en innovaties een stap verder te brengen. Hiervoor is een innovatietuin nodig. Een plaats waar iedereen zich veilig voelt en wordt uitgenodigd om buiten zijn eigen comfortzone te ontwikkelen.”

Debby (Lijn1): “Het is natuurlijk super dat de bijeenkomst geslaagd is en dat iedereen vol nieuwe ideeën en energie naar huis is gegaan. Het idee van het innovatieplatform en ook de andere voorstellen voor innovaties pakken we vanuit Lijn1 ook graag met jullie op. Net als de processen in de wijken. Het grootste succes van de bijeenkomst? Misschien wel de voorbereiding. We hebben de bijeenkomst voorbereid met een aantal huisartsen en praktijkmanagers met wie we al geruime tijd actief zijn in de wijken. Dat waren sowieso leuke voorbereidende gesprekken waarbij het voor ons duidelijk werd dat de keuzes, ten grondslag aan het waarom en hoe van het wijkgericht werken, door deze professionals veelal “onbewust bekwaam” worden gemaakt. Het stellen van de vragen “waarom, hoe en wat” leidde dan ook zowel voor hen als voor onszelf tot een groter bewustzijn. Een bewustzijn van waaruit we de deelnemers op 5 februari dan ook weer mooi mee konden nemen in de beweging naar gezond samen leven.”

Lijn1 creëert bewustzijn op en beweging naar gezond samen leven

25 februari 2019 | door Kim Schoenmaker | Zoektermen: , , , , , , , , ,

Door onze website te gebruiken gaat u akkoord met ons cookie- en privacybeleid

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close