Van bewustzijn naar beweging

Lijn1 heeft zich de afgelopen jaren ingezet om bewustzijn te creeëren op de veranderingen in zorg en welzijn (vraag en aanbod) en wat dit vraagt van professionals en burgers. Dit proces van bewustwording wordt steeds meer zichtbaar in de wijken door de bewegingen die door Lijn1 worden gestimuleerd en ondersteund.

Zo is Lijn1 op expeditie gegaan in verschillende wijken om samen met wijkprofessionals thema’s die er toe doen, te bespreken en uit te werken. Daarnaast heeft de leergang van Lijn1, de Nieuwe Lijn, met inspiratoren als Albert Jan Kruiter, Jan Rotmans en Ruud Veltenaar ertoe geleid dat mensen uitgedaagd werden om na te denken over de vraag voor welke opgaven we met elkaar staan. Deze bewustzijnsprocessen hebben allen ertoe bijgedragen dat professionals tot actie overgaan.

In Laak, Leidschendam, de Schilderswijk en op Scheveningen zijn huisartsen zich bewust dat verbinden met elkaar geen doel op zich is maar nodig om kennis, ervaringen en krachten te bundelen. Om zo met één stem te spreken en invloed uit te oefenen op regionale en wijkgerichte ontwikkelingen. Een mooie stap om verder te bouwen aan integrale wijkzorg.
In Rijswijk, Loosduinen en Segbroek zijn er inmiddels multidisciplinaire netwerken ontstaan die zich op basis van het uitwerken van gezamenlijke thema’s, doorontwikkelen tot integrale wijk(zorg)netwerken.

Bewustzijn om te werken vanuit gezondheid i.p.v. ziekte is duidelijk zichtbaar in de vorm van gezondheidsmarkten die Lijn1 mede organiseert. Een ander voorbeeld is dat professionals en bewoners in Ypenburg onlangs kozen voor het opzetten van wijk(moes)tuinen met als doel om samen met inwoners te werken aan het bevorderen van gezondheid en participatie in de wijk.

In het innovatieprogramma 2018 zijn professionals actief aan de slag gegaan met het uitwerken van hun innovatieplannen.

Het uitgangspunt van Lijn1 in bovengenoemde processen is dat professionals hun eigen beweegruimte creeëren om in de wijk samen de kansen te verkennen en te bepalen wat nodig is om de volgende stap te kunnen zetten.

9 oktober 2018 | door Kim Schoenmaker | Zoektermen: , , ,

Door onze website te gebruiken gaat u akkoord met ons cookie- en privacybeleid

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close