Voorgenomen besluit fusie Lijn1 en Reos: Samen Sterk(-er)!

Lijn1 en Reos nemen als Regionale Ondersteuningsstructuur (ROS) een onafhankelijke rol in het zorgveld in. Als ROS adviseren, verbinden en begeleiden ze zorgaanbieders en overheden bij samenwerkingsvraagstukken op lokaal en regionaal niveau. De bestuurders van Lijn1 en Reos zijn voornemens om per 1 april 2023 juridisch te fuseren. Met de fusie beogen beide organisaties de maatschappelijke impact die zij maken op de transformaties in de zorg en sociaal domein te versterken. 

Waarom deze fusie?

Lijn1 en Reos zijn beide een lang bestaande ROS en bedienen de regio’s Haaglanden (Lijn1), Zuid-Holland Noord, Amstelland en Midden Holland (Reos). Beide organisaties zijn complementair aan elkaar op het thema gezondheid. Door de fusie kunnen ze dit thema nog steviger in de regio’s op de agenda zetten. Ze hebben brede ervaring met samenwerkingsvraagstukken in de eerste lijn, richting het sociaal domein en de andere zorgdomeinen. De fusie helpt om deze ervaring nog beter in te zetten bij het oplossen van de vraagstukken die nu spelen in het zorglandschap en samenleving. De fusie-organisatie blijft deel uitmaken van het landelijk ROS-netwerk.

Welke stappen gaan we in 2023 zetten?

Tot 1 april worden de voorbereidingen voor de juridische fusie getroffen. Parallel hieraan is met medewerkers van beide organisaties een traject gestart om de gezamenlijke positionering voor 2023 en verder samen met onze netwerkpartners, handen en voeten te geven. De focus ligt hierbij op verbinden, verbeteren, vertrouwen en gezond samen leven.

“Vanuit een gedeelde opgave en visie op de ontwikkelingen in de zorg en het sociaal domein, met mensen die met een gedeelde passie aan deze opgaven werken en met een mooi portfolio aan opdrachten en dito partners in Haaglanden, Zuid-Holland Noord, Amstelland en Midden Holland blijven we de komende jaren met volle energie werken aan een toekomstbestendig sociaal domein en zorg.” – Maurits Hesselmans, Directeur-Bestuurder

Over Lijn1 en Reos

Lijn1 Haaglanden heeft als missie om aan een gezonde samenleving voor iedereen te werken. Lijn1 ziet volop potentie en wil het bewustzijn hierop vergroten. Daarbij denkt Lijn1 niet in hokjes en werkt ze domein overstijgend. Lijn1 zoomt uit, creëert overzicht van wat er al is en doet dit vanuit de bedoeling, los van bestaande structuren en regels. De adviseurs van Lijn1 geven vorm aan de kanteling van ‘ziekte en zorg’ naar ‘gezondheid en gedrag’. De impact is zichtbaar in grotere verbondenheid van partijen en een gemeenschappelijk vertrekpunt. Lijn1 is sterk in wijkgericht werken en betrokken bij diverse preventie projecten zoals Gezond en Gelukkig Den Haag.

Reos heeft sinds 2004 als missie om de eerstelijnszorg te versterken en ondersteunen. Om te zorgen dat mensen in de regio de zorg en hulp krijgen die ze nodig hebben, kunnen zorg, gemeenten en welzijn niet zonder elkaar. Reos helpt vanuit brede expertise en heel verschillende rollen bij het (beter) organiseren en afstemmen van zorg en welzijn. Reos adviseert, verbindt, versterkt en versnelt met een sterk team van adviseurs en een netwerk van samenwerkingspartners. De kracht van Reos uit zich in vier focusgebieden: (Positieve) Gezondheid in de wijk, GGZ en Ouderen, Krachtige Organisaties en Netwerken en digitalisering/e-health.

Voor meer informatie neem contact op met het directiesecretariaat via directiesecretariaat@reos.nl en telefonisch 071-566 18 18.

20 februari 2023 | door Kim Schoenmaker |

Door onze website te gebruiken gaat u akkoord met ons cookie- en privacybeleid

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close