Vroegsignaleren dementie in Rijswijk: ‘Dat willen we dicht bij huis samen doen’

Een flinke opkomst voor de meest recente bijeenkomst van Ouderen Netwerk Rijswijk. Op de agenda stonden valpreventie en vroegsignalering van dementie. Specialist ouderengeneeskunde Sanneke Mannaert: ‘Ook signaleren moeten we samen doen. Welke mogelijkheden zien we wél?’

Het aantal ouderen in Rijswijk groeit flink en ook het aantal thuiswondende mensen met dementie neemt de komende jaren toe. In 2050 zal het aantal thuiswonende mensen met de diagnose dementie al verdubbeld zijn. Vroegsignalering van dementie is steeds belangrijker om mensen snel van de juiste ondersteuning te kunnen voorzien en om acute situaties te voorkomen.

Specialist Ouderengeneeskunde Sanneke Mannaert licht toe: ‘Mensen wonen langer thuis, dat maakt het logisch om hen dichterbij huis te diagnosticeren. Door binnen het netwerk te blijven, krijgen mensen sneller de juiste hulp. Het ziekenhuis is soms ook een hoge drempel, die kan zorgen voor een te late diagnose. Ook het financiële plaatje speelt mee, waarom zou je tweedelijnszorg inzetten als dat niet nodig is?’

Knelpunten 

Tijdens de bijeenkomt bleek dat iedereen de meerwaarde hiervan inzag. Maar dat betekent niet dat er geen knelpunten zijn. Mannaert: ‘Niet iedereen heeft evenveel kennis op dat vlak. En heeft de huisarts hier wel tijd voor? Niet iedereen heeft een POH ouderen op de praktijk. Hier gaan we zeker nog op door met elkaar. Welke mogelijkheden zien we wél?’

Mannaert noemt het nuttig om met meerdere disciplines over vroeg signalering te sparren. ‘Iedereen loopt hier tegenaan, binnen ieder domein. Van een fysio tot welzijnswerker en huisarts. Het is goed om elkaars visie te horen. Signaleren moeten we toch met elkaar, net als het bieden van de juiste ondersteuning.’

Zelf doen

Dat vraagt wat van professionals; hoe houden we de lijnen kort en wat kunnen we zelf doen? ‘Vaak wachten we op een case-manager die de coördinerende rol pakt. Maar daar is een wachtlijst voor. Wat kunnen we zelf al meteen oppakken binnen ons netwerk? We kennen elkaar inmiddels en de goede samenwerking is er. Hoe zetten we die optimaal in?’

Ook bewoners zelf spelen een rol, vindt Mannaert. ‘Dat begint met meer acceptatie van de diagnose dementie in de maatschappij. Als dat verbetert, wordt het voor een huisarts makkelijker het onderwerp aan te kaarten en de juiste zorg in te zetten. Daar gaan we zeker verder mee aan de slag.’

Systeem zijn we zelf

Aan bod kwamen ook obstakels voor samenwerking die buiten het netwerk liggen, zoals routes van financiering. Of het niet hebben van een elektronisch dossier waar iedereen in kan. Maar, zo stelt Mannaert: ‘Het systeem zijn we uiteindelijk zelf. Omdat we elkaar hier in Rijswijk goed kennen, kunnen we klein beginnen en verder uitbreiden wat werkt. Vanuit al onze professies kunnen we op veel terreinen tegelijkertijd ontwikkelingen en veranderingen in gang zetten.’ In het najaar volgt een tweede bijenkomst, gewijd aan vroeg signalering.

Naast vroeg signalering bij dementie was er aandacht voor valpreventie. Vallen is de meest voorkomende oorzaak van letsel door een ongeval bij ouderen. Na hier eerder met elkaar over in gesprek te zijn geweest, is nu een stroomschema valpreventie en een handleiding screenen valrisico ontwikkeld. Het stroomschema is nu gepresenteerd, verschillende zorgorganisaties zullen verder aan de slag gaan met de implementatie.

Behoefte aan een meer gedetailleerd verslag en inzicht in het stroomschema? Klik hier.

 

26 april 2021 | door Lijn1 beheer |

Door onze website te gebruiken gaat u akkoord met ons cookie- en privacybeleid

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close