Wat kunnen we zelf doen

Hans Klein Breteler maakte de afgelopen acht jaar deel uit van de Raad van Toezicht van Lijn1. Met hem blikken we terug en vooruit. Want hoewel hij geen deel meer uitmaakt van Lijn1, ziet hij het nog steeds als een gemeenschappelijke opgave: het met elkaar anders denken en doen. Waarbij de startvraag niet is “Wat heb jij nodig?” maar “Wat kan jij zelf bijdragen?”.

Samenwerken moet geleerd worden
Op de vraag wat zijn verbinding is en was met Lijn1, antwoordt Hans: “Ik heb veel ervaring in de intramurale zorg. Met de extramuralisering en de inzet op het langer thuis wonen is een beweging in gang gezet, waarbij we meer in de eerste lijn zijn gaan doen. Dit maakt afstemming en integrale zorg noodzakelijk. Het ideaal plaatje is een goede verbinding en samenhang tussen de producten van welzijn, zorg en wonen. Dit vereist multidisciplinaire samenhangende zorg.”

Hans stelt: “Professionals zijn echter allemaal individueel opgeleid en niet gewend om samen te werken. Wat me zo aantrok en nog steeds aantrekt in Lijn1 is dat zij er op gericht is de samenwerking zo te regelen dat er voor bewoners een aanvullend pakket ontstaat. Lijn1 werkt hieraan en weet met een relatief klein budget mooie resultaten te behalen. Samenwerken moet geleerd worden. En om dat te leren moet je in de modder staan. Dat doet Lijn1.”

Vanuit vertrouwen loslaten
“Terugkijkend op acht jaar Lijn1”, vervolgt Hans, “zie ik dat we steeds beter in het behalen van onze doelstellingen zijn geslaagd. Wel heeft Lijn1 veel te maken met onzekerheid over de eigen toekomst. Nu gaat, regionaal, maar ook landelijk, relatief veel energie zitten in het zekerstellen van de financiering. Contractbesprekingen, verantwoording afleggen, overleggen. Als ik CZ was, zou ik in dat kader liever meerjaren, liefst kwantitatieve, en indien niet mogelijk goede kwalitatieve doelstellingen afspreken. Om het uitvoeringsproces vanuit vertrouwen verder los te laten.”

Wat zijn eigen bijdrage betreft, refereert Hans vooral aan het zichtbaar maken van resultaten. “Ik heb er vanaf het begin voor gepleit om goed naar de behaalde resultaten te kijken ten behoeve van de eigen overtuigingskracht. Resultaten nodigen niet alleen anderen uit om mee te doen, maar motiveren jezelf ook om te blijven hollen. Kijk of je succes hebt. Leer daarvan. Maar leer ook van je fouten. Doe dat samen. Het is in dat kader ook zo belangrijk om een leuk en energiek team te hebben.”

Boodschap
Hans wil ook nog wel een boodschap aan ons meegeven: “We werken aan de bereikbaarheid en betaalbaarheid van de zorg. De opgave voor iedereen is om te kijken wat je er zelf aan kunt doen. We zullen het met elkaar op een andere manier moeten aanpakken. We moeten de situatie voorkomen zoals die er nu in Engeland is, waarbij alleen de rijken de zorg nog kunnen betalen.”

“Ik zie in dat kader een bredere rol voor Lijn1. Ook in het onderwijs. In de vorm van bijvoorbeeld maatschappijleer. Het valt mij op dat jongeren op dit moment echt geen notie hebben. Zij denken veelal nog dat alles van de overheid komt. We moeten echt een omslag gaan maken in ons denken en beginnen bij onszelf: wat kunnen we zelf bijdragen?”

“Dit geldt ook voor ouderen”, zegt Hans. “Nu zijn we er nog steeds veelal op gericht om te vragen wat mensen nodig hebben? Laten we vanaf nu gewoon eens beginnen met de vraag: Wat kan en wil je zelf bijdragen?”

Zingeving als gezond makende factor
De oproep van Hans sluit naadloos aan bij de visie die we als Lijn1 hebben op vitale en gezonde gemeenschappen. Zoals ook Machteld Huber van het Institute for Positive Health stelt, is zingeving de meest gezond makende kracht. “Wanneer we er op basis van deze stelling vanuit gaan dat iedereen iets kan en wil bijdragen, hebben we echt een ander startpunt dan dat we vertrekken vanuit ziekte, kwetsbaarheid en beperkingen”, aldus Debby directeur van Lijn1. “Wij geloven dat we vanuit dit gekantelde startpunt samen een andere beweging kunnen maken. Een beweging waarin we samen creëren en bijdragen en vormgeven aan die vitale gemeenschap. Waarin professionals een andere rol kunnen vervullen. En waardoor juist de zorg en ondersteuning die dan echt nodig is, betaalbaar en beschikbaar blijft.”

Meer over Hans op zijn LinkedIn.

Uiteraard bedanken wij Hans voor zijn inzet, enthousiasme en bijdragen aan Lijn1.

19 maart 2020 | door Kim Schoenmaker | Zoektermen: , , , , , ,

Door onze website te gebruiken gaat u akkoord met ons cookie- en privacybeleid

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close