Deze privacyverklaring is van toepassing op de website van Stichting Lijn1 Haaglanden: www.lijn1haaglanden.nl

Lijn1 respecteert jouw privacy, erkent de behoefte aan controle over persoonlijke gegevens en behandelt gegevens vertrouwelijk. Dit doen we door ons strikt te houden aan de wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens. Daarnaast vinden wij het belangrijk om je op de hoogte te stellen van de manier waarop wij gegevens verwerken.

Deze privacyverklaring vormt het uitgangspunt voor de verwerking van alle gegevens die zijn verkregen op basis van je gebruik van deze website.

Aard en doeleinden van de verwerking

Lijn1 en Google Analytics registreren gegevens over het gebruik van deze website. Het gaat bijvoorbeeld om bezoekersaantallen, bezochte pagina’s, eigenschappen van de gebruikte webbrowsers, locatiegegevens en andere communicatiegegevens. Deze gegevens zijn voor intern gebruik en worden niet doorgegeven aan derden, anders dan die in de cookieverklaring worden genoemd.

De gegevens die worden verzameld gebruiken we voor de volgende doeleinden: • Het sturen van een digitale nieuwsbrief en onze e-magazine • Het versturen van een mail/e-mailing waarbij we een product, tip of bijeenkomst van Lijn1 onder de aandacht brengen Afmelden is altijd mogelijk via de afmeldlink onderaan onze nieuwsbrief of via info@lijn1haaglanden.nl We verzamelen en gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan die worden beschreven in deze privacyverklaring, tenzij we daarvoor van tevoren jouw toestemming hebben gekregen.

Zoals hierboven beschreven, kan in enkele gevallen de informatie intern gedeeld worden. Onze medewerkers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Wanneer je je aanmeldt voor een dienst of diensten vragen we om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren.

Wanneer je een e-mail of andere bericht naar ons stuurt, is het mogelijk dat we jouw bericht bewaren. Soms vragen wij naar persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk de vraag te beantwoorden of aan je verzoek te voldoen.

Cookieverklaring

Lijn1 beschouwt een adequate beveiliging van jouw gegevens als een belangrijke verantwoordelijkheid. We nemen dan ook fysieke, technische, elektronische, organisatorische en contractuele maatregelen om je gegevens te beschermen tegen accidentele of onwettige vernietiging, wijziging, niet-geautoriseerde vrijgave of toegang, ongeacht of deze verwerking in Nederland of elders plaatsvindt.

Inzage en correctie Op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens heb je recht op inzage in de gegevens die wij van jou verwerken en eventuele correctie hiervan. Indien je van deze rechten gebruik wenst te maken of vragen hebt over de manier waarop Lijn1 je gegevens verwerkt, kun je contact opnemen via info@lijn1haaglanden.nl

Wijzigingen

Deze privacy- en cookieverklaring is afgestemd op het gebruik van én de mogelijkheden op onze sites. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van de sites kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig de privacyverklaring te raadplegen.

Vragen?

Als je vragen hebt over deze privacy- en cookieverklaring, neem dan contact op via info@lijn1haaglanden.nl