Benoorden- en Bezuidenhout

Lijn1 zoekt momenteel contact met de voorlopers en initiatiefnemers uit de diverse beroepsgroepen die in de wijk werkzaam zijn en meer en anders samen willen werken.
Lees meer

Laak

Er zijn diverse samenwerkingsnetwerken in Laak actief. In Laak zit energie!
Lees meer

Leidschenveen-Ypenburg

In Ypenburg is begin 2016 een initiatiefgroep opgericht, bestaande uit een aantal voorlopers vanuit de diverse beroepsgroepen die samen het initiatief genomen hebben om na te denken over de verbetering van de samenwerking tussen de
Lees meer

Loosduinen

Lijn1 werkt met de Hagro van Loosduinen binnen het project Beter Thuis Loosduinen. Hierin is een grote groep professionals actief rondom kwetsbare burgers in Loosduinen.
Lees meer

Scheveningen

In Scheveningen investeert Lijn1 in de versteviging van de onderlinge relatie tussen de huisartsen, als basis voor de verdere wijkgerichte samenwerking met de verschillende partners uit zorg, sociaal en maatschappelijk domein.
Lees meer

Segbroek

Segbroek is een stadsdeel dat wordt gekenmerkt door een relatief hoog percentage ouderen. Een lage ‘achterstandsscore’ en hoge ‘sociale cohesie score’ worden door gemeente Den Haag genoemd in onderzoek uit 2006. Goede zorg voor de
Lees meer