Moerwijk en Morgenstond

Lijn1 heeft contact met een aantal vooruitstrevende professionals uit de wijk en onderzoekt momenteel samen met zorggroep ELZHA de mogelijkheid een gezonde dag in het voorjaar van 2017 te organiseren.
Lees meer

Rijswijk

In Rijswijk is ingezet op regiobrede samenwerking tussen de huisartsen en tussen huisartsen en de gemeente Rijswijk.
Lees meer