Wateringse Veld

Aangejaagd door en onder aansturing van een Initiatiefgroep werkt het wijknetwerk “Wateringse Veld, Wijk in Beweging”, waarin naast zorgprofessionals ook het sociale en publieke domein en de bewonersorganisaties goed zijn vertegenwoordigd, aan een aanpak rondom
Lees meer

Stations- en Rivierenbuurt

Wijkaanpak Stations- Rivierenbuurt is een brede samenwerking tussen diverse professionals uit de wijk. De groep bestaande uit de professionele koplopers van de wijk komen regelmatig bij elkaar en organiseren i.sm. Lijn1 diverse malen per jaar
Lees meer

Bouwlust en Vrederust

Binnen deze wijk wordt door diverse professionals samengewerkt aan een substitutie-initiatief waarvoor inmiddels een voorstel ingediend is.
Lees meer

Rustenburg/Oostbroek

In samenwerking met huisarts Hedwig Vos wordt o.a. gewerkt aan het verbinden van professionals rondom thema’s als Jeugd (CJG-samenwerking), Ouderenzorg (samen optrekken in MDO’s) en het versterken van de onderlinge relaties door aandacht te hebben
Lees meer

Schilderswijk

In de Schilderswijk heeft Lijn1 diverse activiteiten op wijkniveau georganiseerd, met als doel de verbinding en versterking van de samenwerking tussen professionals uit het zorg- en welzijnsdomein te realiseren.
Lees meer

Transvaal

In Transvaal zijn een aantal bijeenkomsten waarbij multidisciplinair samen wordt gewerkt aan het in contact komen met de burgers van Transvaal.
Lees meer

Mariahoeve

Lijn1 en GGD Haaglanden hebben in 2015 het initiatief genomen om, gezamenlijk, inzicht te krijgen in de signalen, wensen en kansen van de wijk Mariahoeve.
Lees meer

Moerwijk en Morgenstond

Lijn1 heeft contact met een aantal vooruitstrevende professionals uit de wijk en onderzoekt momenteel samen met zorggroep ELZHA de mogelijkheid een gezonde dag in het voorjaar van 2017 te organiseren.
Lees meer

Benoorden- en Bezuidenhout

Lijn1 zoekt momenteel contact met de voorlopers en initiatiefnemers uit de diverse beroepsgroepen die in de wijk werkzaam zijn en meer en anders samen willen werken.
Lees meer

Laak

Er zijn diverse samenwerkingsnetwerken in Laak actief. In Laak zit energie!
Lees meer

Leidschendam

In Leidschendam werkt Lijn1 met bevlogenheid aan (bewustwording op) deze noodzakelijke verandering en de daarvoor essentiële verbinding tussen (eerstelijns)zorg, sociaal domein, gemeente en burgers. Met resultaat!
Lees meer

Leidschenveen-Ypenburg

In Ypenburg is begin 2016 een initiatiefgroep opgericht, bestaande uit een aantal voorlopers vanuit de diverse beroepsgroepen die samen het initiatief genomen hebben om na te denken over de verbetering van de samenwerking tussen de
Lees meer

Loosduinen

Lijn1 werkt met de Hagro van Loosduinen binnen het project Beter Thuis Loosduinen. Hierin is een grote groep professionals actief rondom kwetsbare burgers in Loosduinen.
Lees meer

Rijswijk

In Rijswijk is ingezet op regiobrede samenwerking tussen de huisartsen en tussen huisartsen en de gemeente Rijswijk.
Lees meer

Scheveningen

In Scheveningen investeert Lijn1 in de versteviging van de onderlinge relatie tussen de huisartsen, als basis voor de verdere wijkgerichte samenwerking met de verschillende partners uit zorg, sociaal en maatschappelijk domein.
Lees meer

Segbroek

Segbroek is een stadsdeel dat wordt gekenmerkt door een relatief hoog percentage ouderen. Een lage ‘achterstandsscore’ en hoge ‘sociale cohesie score’ worden door gemeente Den Haag genoemd in onderzoek uit 2006. Goede zorg voor de
Lees meer

Voorburg

In Voorburg werkt Lijn1 met bevlogenheid aan (bewustwording op) deze noodzakelijke verandering en de daarvoor essentiële verbinding tussen (eerstelijns)zorg, sociaal domein, gemeente en burgers. Met resultaat!
Lees meer

Wassenaar

De organisatiegraad in Wassenaar is verder dan menig wijk. De Wassenaarse huisartsen, verbonden in een Hagro, hebben maandelijks overleg, over beleids- en organisatorische vraagstukken.
Lees meer