GLOW with the flow

Veel positieve energie, plezier en daarmee enthousiasme om een goede samenwerking tussen de huisartsengroep GLOW en MOOI Welzijn voort te zetten
Lees meer

(Positieve) Gezondheidsmarkt

“Gezondheid als het vermogen om je aan te passen en je eigen regie te voeren, in het licht van de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van het leven”
Lees meer

Benoorden- en Bezuidenhout

Lijn1 zoekt momenteel contact met de voorlopers en initiatiefnemers uit de diverse beroepsgroepen die in de wijk werkzaam zijn en meer en anders samen willen werken.
Lees meer

Scheveningen

In Scheveningen investeert Lijn1 in de versteviging van de onderlinge relatie tussen de huisartsen, als basis voor de verdere wijkgerichte samenwerking met de verschillende partners uit zorg, sociaal en maatschappelijk domein.
Lees meer