Loosduinen

Lijn1 werkt met de Hagro van Loosduinen binnen het project Beter Thuis Loosduinen. Hierin is een grote groep professionals actief rondom kwetsbare burgers in Loosduinen.
Lees meer

Rijswijk

In Rijswijk is ingezet op regiobrede samenwerking tussen de huisartsen en tussen huisartsen en de gemeente Rijswijk.
Lees meer