Loosduinen

Wat speelt er?

Lijn1 werkt met de Hagro van Loosduinen binnen het project Beter Thuis Loosduinen. Hierin is een grote groep professionals actief rondom kwetsbare burgers in Loosduinen. Denk hierbij aan eenzaamheid en depressie, valgevaar en polypharmacie. Naast een flink aantal groepsgesprekken rondom deze thema’s waar professionals elkaar beter hebben leren kennen, worden eerste samenwerkingsafspraken opgeleverd.

‘Elk jaar worden bijeenkomsten georganiseerd voor en door professionals in de wijk. In het eerste jaar werd uitgebreid stilgestaan bij wat we weten van kwetsbare burgers, hun kenmerken. Uitwisseling van kennis werd vastgelegd in een eerste boekje. Hierop volgende bijeenkomsten hadden een informatief, en sociaal, karakter. In het afgelopen jaar zijn een viertal bijeenkomsten georganiseerd waarin weer, op basis van gezamenlijke kennis en kunde,  concrete acties zijn geformuleerd die in 2019 uitgevoerd gaan worden. Nascholing, informatiebijeenkomsten voor inwoners maar ook training, vroeg-signalering en behandelingen worden opgenomen in een “Actie-agenda 2019”.’

Zoektermen: , , , , , , , , , , ,

Uw Lijn1 adviseur(s) voor deze wijk

Door onze website te gebruiken gaat u akkoord met ons cookie- en privacybeleid

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close