Scheveningen

Wat speelt er?

Lijn1 werkt samen met professionals aan de veranderopgave in de zorg, omdat het huidige systeem onvoldoende antwoorden meer heeft op de uitdagingen in de toekomst. Dit vraagt om een verschuiving van de focus op ‘ziekte en zorg’ naar ‘gezondheid en gedrag’. Lijn1 adviseert, begeleidt en ondersteunt betrokken professionals bij het maken van bewuste keuzes ten aanzien van het (anders) organiseren van de samenwerking, het delen van expertise en het leren kijken naar de veranderende rol als professional.

In Scheveningen werken Lijn1-adviseurs Margareth de Jong en Daphne Metaal vol overgave aan de veranderopgave en de daarvoor essentiële verbinding tussen (eerstelijns)zorg, sociaal domein, gemeente en burgers. Met resultaat!
Als aanjager, verbinder, (mede)initiatiefnemer, sparringpartner, procesbegeleider en/of facilitator leveren wij bijdragen aan:

  • de oprichting van de huisartsencoöperatie SCH-2017, waarin 19 huisartsenpraktijken participeren;
  • verdere planvorming door de huisartsencoöperatie;
  • verbinding van (deze plannen van) het huisartsencollectief met overige lokale (Scheveningse) partijen: Welzijn Scheveningen, Respect Zorggroep, Cardia, HWW-zorg, JMO stadsdeel Scheveningen en de Zorgcoöperaties Scheveningen-Dorp en Noordelijk Scheveningen;
  • de inrichting van een digitaal platform door en voor professionals en inwoners van Scheveningen;
  • de versterking van de samenwerking tussen huisartsen en professionals uit CJG en WMO- en MDA-teams;
  • de verdere ontwikkeling van het Geriatrisch Netwerk Scheveningen;
  • multidisciplinaire netwerkvorming op wijkniveau, met als doet het delen van ervaringen, expertise, het organiseren van intervisie en het ontwikkelen van een gezamenlijke aanpak op gedeelde issues.

Op de agenda van Scheveningen staan:
7 november: bijeenkomst huisartsencollectief SCH-2017
5/12 november: kerngroep Digitaal Platform Scheveningen
21 november: Geriatrisch Netwerk Scheveningen
1e kwartaal 2019: themabijeenkomst Jeugd en Maatschappelijke Ondersteuning

Netwerkvorming, themabijeenkomsten en ondersteuning bij projecten zijn beproefde instrumenten, die Margareth en Patricia hierbij inzetten

Zoektermen: , , , , , , , , , , , , , , , ,

Uw Lijn1 adviseur(s) voor deze wijk

Door onze website te gebruiken gaat u akkoord met ons cookie- en privacybeleid

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close