Leidschendam

Wat speelt er?

Het geld in de zorg is op. En met de toenemende vergrijzing en (complexiteit van) zorgvraag en het steeds nijpender tekort aan beroepskrachten komt het inzicht dat het anders moet. De zorg moet goedkoper en zoveel mogelijk verplaatst naar de wijk (substitutie van ziekenhuis naar eerste lijn en van eerste lijn naar sociaal domein en naar meer zelfredzaamheid en ondersteuning in het eigen netwerk van de burger).  En onder het mom van voorkómen is beter (goedkoper) dan genezen vindt een verschuiving plaats van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag. Sinds een aantal jaren is dit het ingezette beleid.

In Leidschendam-Voorburg werken Lijn1-adviseurs Margareth de Jong en Patricia Scheepers met bevlogenheid aan (bewustwording op) deze noodzakelijke verandering en de daarvoor essentiële verbinding tussen (eerstelijns)zorg, sociaal domein, gemeente en burgers. Met resultaat!
Als aanjager, verbinder, (mede)initiatiefnemer, sparringpartner, procesbegeleider en/of facilitator leveren wij bijdragen aan:

  • de totstandkoming en verdere ontwikkeling van het geriatrisch netwerk GOLD (Gelukkig Oud in LeidschenDam);
  • de implementatie van het inmiddels bewezen concept Welzijn op Recept in alle huisartsenpraktijken in Leidschendam-Voorburg, Hiermee wordt een grote stap gezet in de directe samenwerking tussen huisartsen en Woej, de welzijnsorganisatie in LV;
  • visievorming door de Vereniging van Huisartsen in Leidschendam (VHL);
  • het overleg tussen huisartsen en gemeente Leidschendam-Voorburg, gericht op structurele verbinding, met als speciale aandachtsgebieden Ouderenzorg, Jeugd en  GGZ, thema’s waar sinds een aantal jaren ook de gemeente (gedeelde) verantwoordelijkheid draagt voor goede zorg en ondersteuning;
  • de ontwikkeling van een gezamenlijke aanpak op leefstijl- en gedragsverandering door een (groeiende) groep van professionals uit zorg en sociaal domein in Voorburg;
  • de oriëntatie op een medisch eerstelijns (anderhalve?) kind- en jongerencentrum, gericht op bewegen, motoriek en weerbaarheid en waar naast specialistische therapie ook vroegsignalering en een proactieve aanpak door multidisciplinaire samenwerking stevig vorm gegeven kan worden.

Op de agenda in Leidschendam-Voorburg staan:
Najaar 2018: start pilot POH-GGZ Jeugd in een aantal huisartsenpraktijken in LV
30 oktober/13 november: lancering Welzijn op Recept in Voorburg respectievelijk Leidschendam
22 november: GGZ-bijeenkomst: kennismaking tussen huisartsen en hun praktijkondersteuners met de GGZ-partners in Leidschendam-Voorburg
December/januari: GOLD-netwerkbijeenkomst
1 februari 2019: ontmoeting wethouders Zorg en Wmo met huisartsen LV

Wil je meer weten over een van onze activiteiten in Leidschendam-Voorburg, neem dan contact op met Margareth (m.dejong@lijn1haaglanden.nl of 06-107 78 990) of Patricia ( p.scheepers@lijn1haaglanden.nl of 06-247 78 524)

Zoektermen: , , , , , , , ,

Uw Lijn1 adviseur(s) voor deze wijk

Door onze website te gebruiken gaat u akkoord met ons cookie- en privacybeleid

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close