Rijswijk

Wat speelt er?

In Rijswijk is ingezet op regiobrede samenwerking tussen de huisartsen en tussen huisartsen en de gemeente Rijswijk. Het resultaat hiervan zijn samenwerkingsafspraken tussen de verschillende partijen, in het kader van WMO, jeugd, SWT en WOR. Door de gemeente Rijswijk wordt daarnaast verder ingezet op de preventie van gezondheidsachterstanden, d.m.v. het stimuleren van beweging bij alle doelgroepen.

In oud Rijswijk is er een geriatrisch netwerk in oprichting. In dit netwerk zijn professionals uit het zorg- en welzijnsdomein actief bezig met hoe ze vanuit het netwerk samen aan de slag gaan om hun efficiency en effectiviteit ten behoeve van een gezonde Rijswijk te vergroten.

Zoektermen: , , , , , , , , ,

Uw Lijn1 adviseur(s) voor deze wijk