Stichting Lijn1 Haaglanden draagt bij aan de transformatie van de gezondheidszorg. We zijn ervan overtuigd dat we alleen samen – met onder andere professionals, bewoners en partijen uit zorg en welzijn – tot een toekomstbestendige vorm kunnen komen. Daarom kijken we breder dan naar de wereld van zorg alleen.

We richten ons op Gezond Samen Leven en bijbehorende mindset.Die manier van kijken en denken richt zich op mogelijkheden, op kracht en beschouwt ieders bijdrage als waardevol. De verschillende perspectieven brengen we samen. Vanuit diversiteit en gelijkwaardigheid inspireren we tot co-creatie.

Onze missie? Een gezonde samenleving voor iedereen. We zien volop potentie en willen het bewustzijn hierop vergroten. Daarbij denken we niet in hokjes en werken domeinoverstijgend. Waar zit naast kwetsbaarheid van mensen de kracht? Hoe utiliseren we die? Durven we daar samen op te vertrouwen? Waar heeft het vliegwiel nog een zetje nodig?

Lijn1 zoomt uit, creëert overzicht van wat er al is en doet vanuit de bedoeling, los van bestaande structuren en regels. Onze impact is zichtbaar in grotere verbondenheid van partijen en een gemeenschappelijk vertrekpunt. Een sterke basis dus, om samen op te creëren.

Zo komen we samen tot nieuwe inzichten en mogelijkheden voor Gezond Samen Leven, waarbij mensen elkaars kennis en expertise weten te vinden en benutten. Creëer je mee?

Lijn1 creëert bewustzijn en beweging vanuit Gezond Samen Leven

Gewoon lezen