We bevinden ons in een veranderende samenleving. De manier waarop we onze zorgvoorzieningen hebben georganiseerd, is niet houdbaar. Met elkaar staan we voor de opgave om een transitie te maken naar een duurzaam systeem. Dat vraagt om anders kijken, anders denken en anders doen. Als onafhankelijke ROS met kennis van de Haagse wijken en helikopterview zit precies daar onze kracht.

We zijn ervan overtuigd dat we deze verandering alleen samen – met onder andere professionals uit zorg en welzijn, maar ook met bewoners en andere maatschappelijke partijen – kunnen bereiken. Wij kijken daarom breder dan naar de wereld van zorg alleen.

Onze focus ligt op Gezond Samen Leven en bijbehorende mindset. Die manier van kijken en denken richt zich op mogelijkheden en kracht en beschouwt ieders bijdrage als waardevol. Verschillende perspectieven brengen we samen. Vanuit diversiteit en gelijkwaardigheid inspireren we tot co-creatie.

Onze missie? Een gezonde samenleving voor iedereen. We zien volop potentie en willen het bewustzijn hierop vergroten. Daarbij denken we niet in hokjes en werken domeinoverstijgend. Waar zit naast kwetsbaarheid van mensen de kracht? Hoe maken we die zichtbaar? Durven we daar samen op te vertrouwen? Waar heeft het vliegwiel nog een zetje nodig?

Lijn1 zoomt uit, creëert overzicht van wat er al is en doet vanuit de bedoeling, los van bestaande structuren en regels. Onze impact is zichtbaar in grotere verbondenheid van partijen en een gemeenschappelijk vertrekpunt. Een sterke basis dus, om samen op door te bouwen.

Zo komen we samen tot nieuwe inzichten en mogelijkheden voor Gezond Samen Leven, waarbij mensen elkaars kennis en expertise weten te vinden en benutten. Creëer je mee?

Lijn1 creëert bewustzijn en beweging vanuit Gezond Samen Leven

Gewoon lezen